Industrie weet Brussel niet te vinden | Technisch Weekblad
Nieuws

Industrie weet Brussel niet te vinden

Ondanks de economische malaise blijft het industriële mkb investeren in R&D en innovatie. Maar zij benutten daarbij nauwelijks EU—subsidies.

Vier van de vijf bedrijven in het industriële mkb hebben dit jaar evenveel of meer geld aan R&D besteed dan in 2008. Bij dertig procent is er zelfs sprake van enige groei. Dit is de voorzichtige conclusie uit onderzoek van branchevereniging FME-CWM (metaal- en elektrotechniek), waaraan 172 van haar leden-bedrijven hebben deelgenomen. Gemiddeld besteden deze ondernemingen 5,3 procent van de omzet aan onderzoek en ontwikkeling en hebben ze 6,6 R&D-medewerkers in vaste dienst.

Driekwart van de ondernemingen die aan het onderzoek deelnamen maakt gebruik van WBSO-subsidies (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, en een derde van innovatievouchers. Bijna de helft roept wel eens de hulp in van Syntens. De FME-leden maken echter nauwelijks gebruik van Europese subsidies. Voor zover dat wel gebeurt zijn de ervaringen negatief. Niettemin ervaart de helft van de bedrijven problemen met de financiering van innovatie.

Bijna driekwart geeft aan dat de beste bescherming van zelf ontwikkelde technologie is: doorgaan met innoveren om zo de voorsprong te behouden. Als de innovatie toch beschermd wordt, gebeurt dat door geheimhouding, vertrouwelijkheidsverklaringen of door het vastleggen van merken of octrooien.

Steeds meer bedrijven kiezen voor open innovatie. Dat gebeurt vooral in samenwerking met klanten, en veel minder met hogescholen, universiteiten of kennisinstituten.

Zes van de tien bedrijven zegt niet op de hoogte te zijn van de Europese Ecodesign-richtlijn, hoewel vier van de tien wel verwachten dat deze impact kan hebben op de eigen producten. Deze richtlijn stelt eisen aan het energiegebruik; op basis hiervan is bijvoorbeeld het gloeilampverbod uitgevaardigd.

Eenzesde van de FME-leden past Ecodesign in meer of mindere mate toe, maar slechts drie procent doet dat structureel. De bedrijven die dat doen geven aan dat aanzienlijke besparingen en verbeteringen worden gerealiseerd.

FME vertegenwoordigd ruim 2750 industriële bedrijven. Zij hebben samen 260.000 mensen in vaste dienst en een jaarlijkse omzet van 84 miljard euro, waarvan zestig procent uit export komt.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!