Informatici serieus over games | Technisch Weekblad
Nieuws

Informatici serieus over games

Aan de TU Eindhoven vond deze week de computeren gamesconferentie ICEC 2004 plaats. Nieuwe toepassingen zijn er niet direct te verwachten, zo bleek.

Eindhoven In 2002 was Japan aan de beurt, vorig jaar Pittsburgh (VS) en dit keer is de TU Eindhoven de gelukkige. Drie dagen buigen zo’n 130 wetenschappers en researchmedewerkers (bijvoorbeeld van Philips Natlab) zich over de vraag hoe de informatica -in de breedste zin des woordskan bijdragen aan nieuwe, betere applicaties voor vrijetijdsbesteding. Daarbij gaat het om allerlei interactieve systemen, maar ook toepassingen van robotica, graphics, virtual reality en mens-machine interfaces. Om ook de aandacht van de buitenwereld te trekken heeft het organisatiecomité onder leiding van prof. dr. Matthias Rauterberg (hoogleraar menselijke communicatietechnologie aan de TU Eindhoven) een schaakpartij georganiseerd tussen grootmeester Loek van Wely en Deep Junior, de sterkste schaakcomputer van dit moment. Hier is duidelijk de hand te zien van prof. dr. Jaap van den Herik van de Universiteit van Maastricht. Hij is al vele jaren bezig is met wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van informatica en kunstmatige intelligentie in het schaken en andere denksporten. Bij het tere perse gaan van dit nummer was de partij nog niet gespeeld.

Volgens prof. dr. ir. A. Nij holt (hoogleraar mens-machine interactie aan de Universiteit Twente) is de entertainmentindustrie een steeds interessanter gebied voor informatica. Immers, de markt voor games groeit spectaculair en consumenten vragen om steeds meer functies.

 

Natuurgetrouw

Dat betekent dat het wetenschappelijk onderzoek zich richt op natuurgetrouwe actoren met ‘menselijke eigenschappen’ als emoties. Dat kan alleen als erin dergelijke computerspelletjes meer ‘evaluatieplatforms’ worden ingebouwd, waarmee de gebruiker meer invloed krijgt op de verhaallijn en de ontwikkeling van de belangrijkste hoofdrolspelers. Juist de grotere keuzevrijheid maakt dergelijke toepassingen ook waardevol voor bijvoorbeeld trainingen en simulaties en allerlei militaire toepassingen.’

 

Duidelijke trend

Naast een grotere keuzevrijheid is er volgens Nijholt ook een duidelijke trend zichtbaar naar meer interactieve mogelijkheden. En ook werken overal ter wereld steeds meer onderzoekers en software-ingenieurs aan netwerktoepassingen. Bijvoorbeeld die waarbij de diverse spelers in dezelfde virtuele ruimte, maar verspreid over de wereld, een spel met elkaar kunnen spelen. Dergelijke ontwik kelingen zijn volgens de Twentse hoogleraar niet meteen in nieuwe commerciële producten terug te vinden, zoals games. Dat kan wel diverse jaren duren. ‘Ik zou niet durven beweren dat de nieuwste ontwikkelingen die op deze ICEC aan de orde komen, binnen vijf jaar terug te vinden zijn in de winkel. Daar gaat waarschijnlijk meer tijd overheen.’

Op de ICEC zijn hoofdzakelijk wetenschappers en researchmedewerker aanwezig uit de industrielanden, dus Noord-Amerika, Europa, het Verre Oosten, Australië en Nieuw-Zeeland. De meesten hebben een aanstelling aan universiteit of onderzoeksinstelling (bijvoorbeeld MIT of Fraunhofer) vertegenwoordigers van bijvoorbeeld industriële laboratoria als Philips NatLab of Philips Consumer Electronics.