Ingenieursbureau kort | Technisch Weekblad
Nieuws

Ingenieursbureau kort

  • Nieuwe RWZI
  • Minder energie in Oss
  • A58 naar drie rijstroken

Iv-Water werkt aan een definitief ontwerp van doorvoergemalen en persleidingen voor een nieuwe centrale rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. In die Noord-Brabantse gemeente aan de Boven Merwede wil waterschap Rivierenland de bestaande rwzi’s in Aalburg, Eethen en Dussen opheffen en de zuivering concentreren in Sleeuwijk. Die moet een grotere capaciteit krijgen om het afvalwater van 64.000 inwoners te kunnen zuiveren. Iv-Water heeft voor het eerst het hele ontwerp in 3d gemaakt. Om het hele traject van 26 km aan leidingen door het gebied – het Land van Heusden en Altena – goed in kaart te brengen en te controleren op obstakels, stuurde men zelfs mensen met prikstokken op pad.

Antea Group adviseert de gemeente Oss, die zich ten doel stelt het energieverbruik met 50 % te reduceren en de overige energiebehoefte uit duurzame bronnen te dekken. Die bronnen zouden zich ook weer voor 50 % binnen de gemeentegrenzen moeten bevinden. In 2050 zou Oss energieneutraal moeten zijn. Alle mogelijkheden – ‘bio-, bodem-, water-, wind- en zonne-energie’ – komen aan bod in ‘onderbouwde kansenkaarten’. Ook de landschapsarchitecten van Bosch Slabbers en CE Delft werken mee aan de plannen

Voor de op 21 augustus offi­cieel geopende mega-fietsenkelder onder Utrecht Centraal – nu 6.000 en 12.500 plekken als hij helemaal klaar is in 2018 – leverde Royal HaskoningDHV het ontwerp van de betonconstructie en gaf het ingenieursbureau adviezen over de routes in en om de fietsenstalling en over de toelating van daglicht. Met de drie verdiepingen voor tweewielers moet de stalling in 2018 een wereldrecord halen. Bovenop de fietsenkelder ligt het verhoogde stationsplein.

Witteveen+Bos doet voor Rijkswaterstaat de planuitwerking van de A58, de autosnelweg tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg. Daar zorgt de verkeersdrukte vaak voor files en overlast door sluipverkeer in nabij liggende dorpskernen. De A58 moet van twee naar drie rijstroken en daar is al een voorkeurs­alternatief voor vastgesteld. W+B vertaalt dat naar een ontwerp-tracébesluit. Het werk aan de verbreding moet in 2020 beginnen. W+B verwierf de opdracht middels een Best Value-aanbestedingsprocedure.

Ook in 2020 staat het begin gepland van de weguitbreiding van de A9 bij Amstelveen, tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Witteveen+Bos stelde al voor RWS het tracébesluit voor de verbreding (van drie naar vier rijstroken) en de verdiepte aanleg over 1,3 km op. Er komen ook twee grote overkappingen. W+B heeft nu de vervolgopdracht om de documenten voor het DBFM-contract op te stellen, de aanbesteding te begeleiden en te zorgen voor uiteindelijke oplevering en overdracht. Het tracédeel A9 Badhoevedorp-Holendrecht is het laatste project in het programma Schiphol-Amsterdam-Almere.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW