Nieuws

Innovatie-ambities ernstig in de knel door ingenieurstekort

De behoefte bij Nederlandse bedrijven en organisaties aan technische medewerkers is dit jaar zo groot, dat groeiambities hier en daar ernstig in het gedrang komen. De opleving in de economie en de uitstroom van ingenieurs van de opleidingen gaan anno 2007 zeker niet hand in hand. Het meest duidelijk wordt dit, als je de doelstellingen van het (oude) Innovatieplatform vertaalt naar aantallen ingenieurs en bèta’s die daarvoor nodig zijn. Het Platform Bèta Techniek heeft dat laten doen en komt tot de conclusie dat voor het sleutelgebied hightech-systemen en materialen er zo’n 77.000 mensen nodig zijn, terwijl met de uitstroom van de opleidingen er nog geen veertigduizend op de arbeidsmarkt komen. De vraag is dus bijna het dubbele van wat er in de pijplijn van de opleidingen zit. Scheepsbouw, life sciences en de chemie geven hetzelfde beeld.

Schaarste loopt als een rode draad door de bijlage over de arbeidsmarkt voor ingenieurs. Maar zo hard als de pijn is voor de bedrijven, zo rooskleurig is de situatie voor (aankomende) technici. De behoefte aan ingenieurs stuwt de beloningen op. Hbo’ers techniek verdienen meer dan het gemiddelde van hbo-opgeleiden, gedurende hun gehele loopbaan. De academisch geschoolde ingenieurs doen het iets minder goed; zij worden nog voorbijgestreefd door economen en juristen. Afstudeerders in techniek- of bètarichtingen die kiezen voor het grote geld, moeten hun sollicitatiebrieven richten aan het bank- en verzekeringswezen, transport en communicatie, de metaal- en elektrotechniek en de energiesector. In het onderwijs en bij de overheid zijn de salarissen het laagst.

De volledige enquête, uitgevoerd door ROA in opdracht van Technisch Weekblad, KiviNiria en het Platform Bèta Techniek, kunt u hier als pdf-bestand downloaden.