Intellectuele eigendomsrechten leveren banen op | Technisch Weekblad
Nieuws

Intellectuele eigendomsrechten leveren banen op

Het gebruik van intellectueel eigendom door Nederlandse bedrijven is goed voor 2,3 miljoen banen. Dat stelt het Europees Octrooibureau (EOB).

Samen met het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), voerde het EOB een studie uit waaruit blijkt dat nederlandse bedrijven bovengemiddeld gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten (IER) en dat dit gebruik goed is voor bijna een derde van alle banen en 40 % van het BNP. Onder IER worden octrooien, merken, industriële ontwerpen en auteursrechten verstaan.

In Nederland genereren deze eigendomsrechten jaarlijkst € 271 miljard (39,3 % van het BNP) en zijn ze goed voor 2,3 miljioen banen (29 %). Op Europees niveau gaat het om € 6,6 biljoen (37,3 % van het BNP) en 63 miljoen banen (21,7 %).

Verder laat het onderzoek zien dat IER-intensieve industrieën een stijging in het aantal banen liet zien tussen 2011 en 2013, terwijl de totale werkgelegenheid in deze periode in de EU licht daalde. Ook betallen IER-industrieën significant hogere lonen; gemiddeld 47 % meer dan in andere sectoren.

Het zijn met name de handelsmerknamen die veel opleveren. Verder is Nederland samen met Estland Groot-Brittannië en Ierland een uitzondering op de andere EU-landen: in Nederland produceren IER-intensieve bedrijven van buiten de EU meer banen dan bedrijven vanuit de EU.

Het EOB en het EUIPO hebben hun bevindingen gepubliceerd in het rapport Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union, dat zij gisteren hebben gepubliceerd.