Kennisinstituten raken overheidssubsidie kwijt | Technisch Weekblad
Nieuws

Kennisinstituten raken overheidssubsidie kwijt

Mark Plekker | donderdag 11 november 2004
Maritiem & Offshore, Vervoer & Logistiek, Arbeidsmarkt & Onderwijs

Het afgelopen jaar was belangrijk voor de grote Nederlandse kennisinstituten. De ad-hoc commissie Wijffels gaf aan in welke richting TNO en de grote technologische instituten (GTI’s) zich moeten ontwikkelen.

Haarlem – Zonder al te veel publiciteit heeft het kabinet voor de zomer de aanbevelingen overgenomen van de ad-hoc commissie ‘Brugfunctie TNO en GTI’s’ onder leiding van SER-topman H. Wijffels. Het besluit heeft grote consequenties voor de modernisering van de grote kennisinstellingen in Nederland. Een van de aanbevelingen is dat de organisaties niet langer hun hand bij de overheid ophouden, maar bij bedrijven en instellingen die hun (toegepaste) onderzoek willen afnemen. De financiering kan beter vraaggestuurd geschieden in plaats van aanbodgestuurd. De basissubsidie, die de afhankelijkheid van de overheid belichaamt, moet worden afgeschaft. Het betreft een subsidiebedrag van meer dan honderd miljoen euro waarvan de commissie Wijffels vindt dat die beter kan worden afgeschaft.

De GTI’s van Nederland bestaan uit ECN, WL/Delft Hydraulics, Marin en Geodelft. Samen met TNO zijn het de grote kennisfabrieken van Nederland. Uit het jaarlijkse overzicht van kennisinstituten van Technisch Weekblad blijkt dat er bij deze instellingen zo’n 7814 mensen werken. De omzet van de groep is jaarlijks een kleine 800 miljoen euro.

Uit het onderzoek dat onder de naam ‘De kracht van directe verbindingen’ is gepubliceerd, blijkt dat de commissie bezorgd is over de effectiviteit van de TNO-bijdra ge aan de innovatiekracht van Nederland. Met name op dit punt zal TNO de komen jaren kritisch worden bekeken. TNO is in zijn huidige vorm te groot en te uiteenlopend om effectief te zijn, aldus Wijffels c.s.

ECN is volgens de commissie op de goede weg. De aanpak is zakelijk en de contacten met opdrachtgevers goed. Samenwerking met universiteiten moet echter beter. ECN zou met name zijn internationale positie dienen te versterken.

Het Wageningse instituut Marin is feitelijk een instelling voor contract-research, oordeelt de commissie, met een sterke buitenlandse onderzoeksportefeuille. Het instituut is echter te veel afhankelijk van overheidssubsidiering. Dat kan vanuit industrie-politieke overwegingen, maar dan moet de overheid dit in de vorm van programmafinanciering steunen, zo stelt het rapport.

Het Nationale Luchten Ruimtevaart Laboratorium (NLR) is te groot voor Nederland, zo luidt het harde oordeel. In zijn huidige vorm kan het daarom niet voortbestaan. De overheid moet nog dit jaar het NLR aanpakken en reorganiseren, aldus de commissie.

Geodelft en het WL/Delft Hydraulics dienen samen verder te gaan. Zo zou het instituut verder kunnen uitgroeien als centrum voor de Nederlandse deltavraagstukken. Wijffels wil dat TNO Bouw, TNO NITG en de specialistische diensten van Rijkswaterstaat bij de vorming van dit nieuwe instituut worden betrokken.

De regering, die de aanbevelingen heeft overgenomen, moet volgens Wijffels binnen een jaar orde op zaken stellen.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!