‘Kies voor vier grote windparken in plaats van veel kleine’ | Technisch Weekblad
Nieuws

‘Kies voor vier grote windparken in plaats van veel kleine’

Nederland doet vooralsnog veel te weinig om de kabinetsdoelstellingen op het gebied van windenergie te halen. Er moeten vier grote windparken van elk 1,5 GW op zee bij, aldus David Molenaar van Siemens Wind Power tijdens het jaarcongres van het Nationaal Energie Forum.

Nederland verliest de aansluiting met de rest van Noord-West Europa als het gaat om het benutten van windenergie. Dat beeld schetste David Molenaar van Siemens Wind Power tijdens zijn lezing op 27 november in het Amsterdamse hotel Okura.

Op dit moment doet ons land het met een geïnstalleerd vermogen van 228 MW op de Noordzee en 18,8 MW op het IJsselmeer nog redelijk. Echter, waar landen als Denemarken, Groot-Brittannië en Duitsland al plannen hebben goedgekeurd voor respectievelijk 400, 2106 en 5906 MW, heeft Nederland nog geen enkele vergunning voor nieuwe parken verstrekt. Daarbij komt dat tussen het indienen van een startnotitie en het verlenen van een eventuele vergunning gemiddeld zeven jaar zit en ook de levertijd van windturbines en transformatoren tussen de twee en de drie jaar is. ‘Als we doorgaan zoals nu, worden er in de komende vijf jaar in Nederland dus geen nieuwe windparken op zee gebouwd’, aldus Molenaar.

Dit staat in schril contrast met de kabinetsdoelstellingen voor 2020. Tegen die tijd moet het aandeel duurzame energie twintig procent van het totale energiegebruik zijn en daar moet windenergie een belangrijke bijdrage aan leveren.

Aan het aantal bedrijven dat windparken op de Noordzee wil bouwen zal het niet liggen. Er zijn richtlijnen afgegeven voor 77 locaties (waarbij in sommige gevallen meerdere partijen strijden om één plek) en er zijn diverse vergunningaanvragen ingediend.

Volgens Molenaar is het bouwen van veel kleinschalige parken (een gemiddeld park op zee bestaat op dit moment uit 22 turbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 54 MW) echter niet de oplossing. Hij pleit voor vier grote clusters op strategisch gekozen locaties. Samen moeten deze parken 6 GW leveren. Molenaar: ‘Centrale coördinatie voor windparken op zee biedt niet alleen kansen voor Nederland als vestigingsplaats voor de snel groeiende offshore windindustrie, maar zorgt er ook voor dat het gedeelte van de Noordzee dat nodig is om de overheidsdoelen te realiseren toch beperkt in omvang blijft. Zo houd je de impact op het milieu, de scheepvaart en de visserij zo klein mogelijk. Daarbij komt dat het onderhoud veel eenvoudiger is op één grote dan op meerdere kleine locaties.’

Op een kaart van het Nederlands Continentaal Plat geeft hij aan waar hij de clusters in gedachten heeft. Deze liggen op één geval na in het verlengde van de plekken waar het 380 kV-net de kust bereikt. ‘Zo is ook de aanpassing van de landelijke elektriciteitsinsfrastructuur minimaal’, zegt Molenaar.

Lees verder onder de illustratie

Visualisatie van de plannen van David Molenaar voor vier grote clusters van windparken op zee (infographic: Erwin Suvaal, bron: David Molenaar, foto: Vestas)

Met de nieuwste generatie windturbines van 6 MW (bijvoorbeeld de E-126 van Enercon) beslaat één cluster volgens Molenaar een oppervlak van tweehonderd vierkante kilometer. ‘De volgende generatie turbines van 10 MW zullen echter niet lang op zich laten wachten’, voorspelt hij. In dat geval is voor een cluster slechts honderd vierkante kilometer nodig.

Er is één voordeel aan dat er nog weinig in Nederland is gebeurd: we kunnen gelijk kiezen voor een innovatieve aanpak.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!