Kilometers aan kabels | Technisch Weekblad
Nieuws
Windpark Noordoospolder

Kilometers aan kabels

redactie | maandag 26 juni 2017
Energie, Maritiem & Offshore

Eind juni vond de officiële opening van Windpark Noordoostpolder plaats.

Op initiatief van NOP Agrowind, consortium Westermeerwind en RWE/Essent is vanaf 2012 gebouwd aan 48 windmolens van 148,5 m hoog in het water langs de dijk, en 38 turbines binnendijks met een tiphoogte van 198,5 m. De 86 windturbines hebben een totaal vermogen van 429 MW, en leveren 1,4 miljard kWh aan energie; genoeg om zo’n 400.000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien. TenneT verzorgde de aansluiting op het Nederlandse elektriciteitsnet, en heeft hiervoor een 25 km lange 110 kV-kabelverbinding aangelegd. In totaal legde de netbeheerder hiervoor 263 km aan nieuwe stroomkabels aan.