Kink in kabel duurzaam Vlieland | Technisch Weekblad
Nieuws

Kink in kabel duurzaam Vlieland

Vlieland kan geheel overschakelen op duurzame energie, zo bleek al in 2003 uit een haalbaarheidsstudie van adviesbureau Altran Technologies Netherlands. Maar de discussies over een elektriciteitskabel naar het vasteland hebben de plannen vertraagd.

Hoofddorp  –  Een  technisch-financiële haalbaarheidsstudie  van  Altran Technologies Netherlands uit 2003 laat zien dat het mogelijk  is  om  Vlieland voor honderd procent te laten overschakelen op duurzame energie. Maar dr. ir Michiel Jak, senior consultant bij Altran in Hoofddorp, denkt dat er nog veel bestuurlijk en politiek overleg nodig is voordat het zover is.

Jak: ‘Door de liberalisering van de energiemarkt moet Vlieland van toezichthouder DTe een elektriciteitskabel met het vasteland krijgen om meerdere aanbieders toe te laten. Dat was voor het Franse Electricité de France (EdF) een van de redenen om zich terug te trekken.’

Bij de gemeente Vlieland is men minder pessimistisch. Milieuambtenaar René Kardaun. ‘Zo’n kabel betekent dat de kosten flink naar beneden kunnen. Een overschot aan duurzaam geproduceerde elektriciteit kan aan het openbare net worden geleverd.’

Altran Technologies Netherlands moest in 2002 voor EdF tien aansprekende projecten op het gebied van duurzame energie zoeken. Vlieland was er één van. Jak: ‘Het is het enige Waddeneiland met alleen een  aardgasleiding  naar het vasteland. Er staat één kleine elektriciteitcentrale van 1,6 MW, bestaande uit dieselen aardgasgeneratoren.  Deze centrale is aan het eind van zijn technische levensduur en voldoet niet meer aan de geluids- en milieunormen. Vooral de NO -emissies zijn er hoog. Daarnaast neemt hij schaarse ruimte in.’

 

2 MW in hoogseizoen

Een  volledig  duurzame energievoorziening op Vlieland kost volgens Jak 20 tot 30 miljoen euro. Dat lijkt veel maar een elektriciteitskabel kost volgens Jak ook minimaal 12 miljoen euro. Vlieland telt bijna 1200 inwoners. Dat aantal stijgt sterk tijdens de vakanties, aangezien er jaarlijks zo’n 650.000  betaalde  overnachtingen zijn. Dat betekent dat er in het hoogseizoen een vermogen van ongeveer 2 MW nodig is. Jak: ‘We zijn uitgegaan van diverse decentrale systemen die door een virtuele power plant worden aangestuurd.’ Een multi-fuel gasturbine vormt het hart van het netwerk. Deze eenheid draait zowel op aardgas, biogas als waterstof. De andere systemen zijn een getijdencentrale aan de noord-oostkant en kleiner windturbines met een verticale as, bijvoorbeeld op daken van gebouwen. Verder zouden er zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 1 MW op daken van bestaande gebouwen, zoals het zwembad en de sporthal, moeten komen.

 

Naaldbomen

Volgens Jak is ook verbranding of vergisting van biomassa aantrekkelijk. De komende tien jaar wil het eiland alle naaldbomen vervangen door loofbomen, waardoor er dus voldoende aanvoer is. Voorts heeft Altran gekeken naar micro warmte/kracht en warmtepompen en het bestaande warmtenet.

Sinds de haalbaarheidsstudie in 2003 is de situatie flink gewijzigd. Vanwege de liberalisering moet er een elektriciteitskabel naar het eiland komen, maar Continuon Netbeheer, dochter van Nuon, heeft het definitieve tracé nog niet vastgelegd. Dit mede vanwege de blindgangers op de Vliethorst op het oorspronkelijke tracé. Toch zijn er nog partijen die één of meer duurzame energiesystemen op het eiland willen realiseren. Daaronder zijn de provincie Friesland, de Waddenvereniging en ook tweede-kamerleden van PvdA en SP.