Klimaatakkoord: ‘waterstof is sleutel’ | Technisch Weekblad
Nieuws

Klimaatakkoord: ‘waterstof is sleutel’

Er komt een CO2-prijs voor elektriciteit, maar niet voor industrie. CO2-opslag is hooguit een tussenoplossing en dan nog alleen met als doel de opgeslagen CO2 later als grondstof te gebruiken. En de helft van de opbrengst van wind op land gaat naar de lokale bevolking. Dat zijn uitkomsten van het Klimaatakkoord, waarvan de hoofdlijnen 10 juli in Den Haag gepresenteerd zijn.

‘Waterstof is dé sleutel naar de klimaattransitie. Als brandstof voor transport, als opslagmedium en als bron voor verwarming’, benadrukte Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad bij de presentatie van de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord op 10 juli. Hoe die productie van de waterstof betaald wordt en hoeveel ervoor nodig is, blijft evenwel ook in het akkoord onduidelijk. Niemand heeft ooit het doel – 49 % CO2-reductie in 2030 – ter discussie gesteld.

Aan drie van de vijf klimaattafels (Industrie, Mobiliteit, Landbouw) is eigenlijk geen sprake van een akkoord. Daar zijn vooral opties genoemd, maar ligt geen hard en concreet plan. De voorzitter van de industrietafel, Annemieke Nijhoff, sprak zelfs van de ‘de tussenstand van ons werkdocument’.

Door het uitblijven van concrete uitkomsten over mobiliteit en industrie is het voor de elektriciteitstafel van Kees Vendrik nog onduidelijk op hoeveel extra stroomvraag uit die sectoren gerekend wordt.

2030: 84 TWh hernieuwbaar

In 2030 moet minstens 84 TWh hernieuwbare elektriciteit worden opgewekt. Als industrie en mobiliteit daar om vragen moet er nog 26 tot 36 Twh bij. De elektriciteitstafel met een bespaaropgave van ruim 20 Mton CO2 kreeg al de helft van die besparing in de schoot geworpen door het verbod op kolencentrales, dat minister Wiebes eerder aankondigde. Bovendien lag er al een ambitieus plan voor wind op zee. Tenslotte moet in 2030 op land drie maal zoveel hernieuwbare elektriciteit worden opgewekt als nu. Hoe die stroom wordt opgewekt wordt regionaal besloten. In september wordt het land verdeeld in 30 klimaatregio’s die ieder hun eigen regionale plan gaan maken.

De helft van de opbrengst van wind op land gaat naar de lokale bevolking. Dat aandeel geldt voor Nederland als geheel. ‘De opdrachten gaan techniekvrij naar de regio’s’, aldus Nijpels.