Kort nieuws ingenieursbureaus | Technisch Weekblad
Nieuws

Kort nieuws ingenieursbureaus

redactie | donderdag 24 maart 2016
Ingenieursbureaus

Het belangrijkste nieuws van de Nederlandse ingenieursbureaus van de afgelopen week in een beknopt overzicht.

De dijkverbetering tussen Schoonhovenseveer en Langerak is afgerond; op 16 maart droegen de opdrachtnemers, waaronder Movares, de dijk weer over aan Waterschap Rivierenland. Een van de verbeteringen betrof het aanbrengen van het Waterontspannersysteem. De Waterontspanner, ontstaan uit een samenwerking tussen Waterschap Rivierenland, Deltares en Movares, is een verticaal filter waarbij een teveel aan wateroverdruk onder en achter de dijk af kan vloeien.

Tauw rondde afgelopen week een saneringsproject af waarbij de uitkomst werd bepaald door geur. Enige jaren geleden kantelde er een vrachtwagen in Someren, waardoor er cumeen weglekte in enkele tuinen in de Vaarselstraat. Cumeen, of isopropylbenzeen, is een grondstof voor onder andere aceton en heeft een sterke geur, die nog altijd voor overlast zorgde. ‘Gecertificeerde neuzen’ (NEN13725) van Bureau Blauw beoordeelden het resultaat. Zelfs onder de chemische detectiegrens bleek nog geur aanwezig, waardoor Tauw besloot tot een diepte van 3,5 m af te graven en, om hercontaminatie van de ondiepe bodemlaag te voorkomen, een zogenaamde slow release compound (zuurstofafgevend zout) en een drain aan te brengen.

Het huidige ziekenhuis op Sint Maarten is 25 jaar oud en aan vernieuwing toe. Daarom ontwikkelt Royal HaskoningDHV samen met andere partijen een volledig nieuw ziekenhuis voor het eiland, op hetzelfde terrein. Het advies- en ingenieursbureau levert hierbij adviesdiensten gedurende de voorbereidings-, ontwerp- en bouwfase van het nieuwe ziekenhuis, dat binnen drie jaar voltooid moet zijn. Het nieuwe hospitaal heeft ruimte voor 110 bedden.

Medewerkers van Deerns hebben zich op 11 maart, tijdens het jaarlijkse vrijwilligersevenement NLdoet van het Oranje Fonds, ingezet om de speeltuin Katendrecht in Rotterdam Zuid op te knappen. Deze ruime speeltuin, gelegen naast het cruiseschip ssRotterdam, bestaat uit twee gedeeltes: een afgesloten gedeelte voor de allerkleinsten met een grote zandbak en diverse speeltoestellen, en een open gedeelte voor de oudere kinderen met wat meer avontuurlijke speeltoestellen. De Deerns-medewerkers maakten de speeltuin zomer- en speelklaar.

Iv-Infra voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar het inzetten van drones voor bruginspecties. De provincie Noord-Holland zette voor de inspectie van de Nollenbrug in Alkmaar een drone in, onder begeleiding van specialisten van Iv-Infra, die de beelden die de drone heeft gemaakt, nu gaat analyseren en verwerken in een inspectierapport en onderhoudsadvies. Het advies- en ingenieursbureau beoordeelt onder meer de kwaliteit van het beeldmateriaal, de compleetheid van de schadebeelden en de beperkingen van de drone, en maakt een kosten-batenanalyse.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW