Kort nieuws ingenieursbureaus | Technisch Weekblad
Nieuws

Kort nieuws ingenieursbureaus

Benno Boeters | vrijdag 22 april 2016
Ingenieursbureaus

Het belangrijkste nieuws van de Nederlandse ingenieursbureaus van de afgelopen week in een beknopt overzicht.

Twee Braziliaanse steden, Santos en Guarujá, vragen Royal HaskoningDHV een masterplan voor fietsverbindingen op te stellen. Meer ruimte voor fietsers moet leiden tot minder autoverkeer en vermindering van de congestie in de steden.

Santos en Guarujá zijn tweelingsteden aan weerszijden van het Estuàrio dos Santos, ten zuiden van Sao Paulo. De vele fietsers zijn aangewezen op veerboten (‘de drukste veerboten ter wereld’) om van de ene in de andere stad te geraken. De 900 m lange afzinktunnel in het Estuàrio die Royal HaskoningDHV ontwerpt, krijgt een aparte tunnelbuis voor voetgangers en fietsers.

Een ‘balance island’ kan bij riviermondingen in de Mekong-delta of in Bangladesh de indringing van zout water beperken, zo concluderen Sweco, Imares Wageningen UR, de Waterarchitect en Deltares. Zij presenteerden begin april hun haalbaarheidsstudie in Ho Chi Minh City. Echter, uit de modellering van de Co Cien-rivier in de Mekong-delta, met een eiland in het estuarium, bleek het effect op de zoutindringing beperkt. De baten voor de landbouw zijn geringer dan de aanlegkosten van het eiland.

Iv-Infra doet onderzoek aan de betonnen brug in de Europaweg in Zoeterwoude, die is aangetast door ASR, ofwel Alkali Silica Reactie. Poriën in het beton bevatten water met alkaliën die reageren met toeslagmateriaal, waardoor zich een gel vormt, die op zijn beurt meer water absorbeert en opzwelt, hetgeen weer leidt tot schade aan het beton of de wapening.
Door kernen uit het beton te boren en die met fluorescerende hars te impregneren, is ASR onder de microscoop aan te tonen.