Kort nieuws uit Duitsland | Technisch Weekblad
Nieuws

Kort nieuws uit Duitsland

  • Obama opent Hannover Messe
  • Energiewende stottert
  • Duurzaam verwarmen en koelen
  • Fracking is veilig
  • Vliegen en rijden

Obama opent Hannover Messe

De Verenigde Staten zijn dit jaar partnerland van de Hannover Messe. Naast bondskanselier Merkel is daarom ook president Obama op zondagavond 24 april aanwezig bij het openingsdiner. Op maandagmorgen maakt Merkel de traditionele beurswandeling langs onder andere de 250 Amerikaanse deelnemers. Afgelopen jaar was India partnerland; het jaar daarvoor was Nederland Partnerland en openden premier Rutte en Merkel samen de grootste industrietentoonstelling ter wereld.

Energiewende stottert

De elektriciteitsopbrengst van duurzame energiebronnen stijgt, maar de bouw van nieuw vermogen loopt vanwege verlaagde subsidies terug. En op het gebied van warmtevoorziening en verkeer gebeurt er hoegenaamd niets. Zo kenschetst het Bundesverband Erneuerbare Energie het verloop van de Energiewende. De stroomopbrengst uit zon, wind en biogas lag vorig jaar 19 % hoger dan in 2014; 30 % van de stroom is vorig jaar duurzaam opgewekt. Het nieuw geïnstalleerde vermogen aan windturbines toonde vorig jaar een gemengd beeld: op land een derde minder dan in 2014, maar op zee drie keer meer. De bouw van biogasvermogen is driekwart gedaald en het bijgebouwde vermogen uit zon is van 2014 op 2015 gehalveerd.

Duurzaam verwarmen en koelen

Een appartementenblok met zeventig woningen in Berlijn (zie foto) wordt duurzaam verwarmd en gekoeld. Twintig aardwarmtesonden voeren in de winter warmte toe naar de blokverwarming. ’s Zomers werkt het omgekeerd: dan koelt deze installatie. Ook voorziet deze in de stroombehoefte van de warmtepompen. Afgevoerde warmte wordt gebruikt voor de warmwaterbereiding. Thermische zonnepanelen op het dak voeren ’s zomers warmte via de sonden in de bodem.

Fracking is veilig

Fracking vormt geen bedreiging voor drinkwatervoorraden. Dat concludeert de Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in de studie ‘Schieferöl und Schiefergas in Deutschland – Potenziale und Umweltaspekte’. Fracking gebeurt op grote diepte, doorgaans enkele kilometers. Drinkwatervoorraden bevinden zich op enkele honderden meters. Door de BGR gehanteerde hydrogeologische modellen laten zien dat chemische vloeistoffen die bij fracking worden gebruikt niet opstijgen tot in het grondwater.

Vliegen en rijden

Een vliegend voertuig ter grootte van een modelauto dat loodrechte wanden bestijgt en tegen het plafond kan hangen. VertiGo, grotendeels gemaakt van koolstofvezels, beschikt over vier in alle standen draaibare wielen en over twee wendbare rotoren. Die laatsten drukken het mobiel tegen wand of plafond, waarop het zich met de wielen vrij kan bewegen. Rijdend op grond of bodem leveren de propellers voorwaartse beweging. VertiGo is ontwikkeld door Disney Research Zürich samen met de ETH Zürich.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!