Lichte daling uitstoot broeikasgassen | Technisch Weekblad
Nieuws

Lichte daling uitstoot broeikasgassen

Nederland stootte vorig jaar circa 1 % minder broeikasgassen uit dan in 2016. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS en RIVM/Emissieregistratie.

In 2017 stootte Nederland 193 miljard CO2-equivalenten uit. Een CO2-equivalent is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect; één CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft.

De daling in uitstoot komt vooral door een verminderd gebruik van steenkool en een toename in gebruik van aardgas voor de elektriciteitsproductie, die met 1 % steeg. In 2017 werd 164 miljard kg aan CO2 uitgestoten; in 2016 was dat 166 miljard kg.

Ten opzichte van 1990, een peiljaar voor het terugdringen van broeikasgasuitstoot, lag de uitstoot 13 % lager. In 2020 dient de uitstoot 25 % lager te zijn dan in 2020, zo bepaalde de rechter in 2015 naar aanleiding van een rechtszaak die Urgenda had aangespannen. In 2030 mag niet meer dan 113 miljard aan CO2-equivalenten worden uitgestoten. De uitstoot van internationale lucht- en zeevaart tellen daarbij niet mee.

https://goo.gl/QdrFUW