‘Luchtvaart verdient meer waardering’ | Technisch Weekblad
Nieuws

‘Luchtvaart verdient meer waardering’

Hij studeerde aan de KMA, was F-16 piloot èn opperbevelhebber bij de Luchtmacht, voordat hij in 2003 decaan en hoogleraar werd aan de faculteit Luchtvaarten Ruimtevaarttechniek van de TU Delft.

De luchtvaartsector is zeer innovatief en verdient veel meer waardering van de overheid’, aldus prof. Ben Droste.

 

U hebt jarenlang bij de Luchtmacht gewerkt voordat u in 2003 hier decaan werd. Moest u niet erg wennen?

‘Ja en nee. Natuurlijk zijn er verschillen, bijvoorbeeld in de manier van werken en de strengere hiërarchie bij Defensie. Hier op de faculteit is veel minder sprake van rangen en standen. Toch zijn er ook overeenkomsten. Zowel universiteiten als de luchtmacht zijn organisaties die sterke banden hebben met de overheid. Een belangrijke overeenkomst is ook het werken met jonge mensen.’

 

Hoe staat de faculteit er momenteel voor?

‘Ik vind dat we een goede uitgangspositie hebben. Het aantal hoogleraren is het laatste studiejaar uitgebreid van elf naar zeventien. Dat heeft vooral te maken met de komst van de studierichting Geodesie die te weinig aanmeldingen had om zelfstandig door te gaan. Het onderbrengen van Geodesie bij deze faculteit is een logisch gevolg, zeker vanwege het toenemend belang van aardobservatie.’

‘Ook de nieuwe leerstoel van prof. Wubbo Ockels en de groep Windenergie zijn bij Luchtvaarten Ruimtevaarttechniek ondergebracht. Ik zie goede mogelijkheden om te profiteren van gemeenschappelijke kennis van bijvoorbeeld aërodynamica en materiaalonderzoek.’

 

Is er al sprake van het ‘AndréKuiperseffect’ op het aantal nieuwe studenten?

‘Ik vermoed van wel. Het aantal vooraanmeldingen is dit studiejaar licht gestegen naar zo’n 300. Maar studentenaantallen zijn niet zaligmakend, hoewel we daarvan wel afhankelijk zijn voor onze financiering. Het blijkt dat maar de helft van onze studenten de eindstreep haalt. Dat heeft alles te maken met het onderwijssysteem in Nederland, waardoor er ook mensen aan deze studie beginnen die er misschien niet zo geschikt voor zijn. Deze faculteit zegt in beginsel tegen scholieren: alleen met een zeven of hoger voor exacte vakken red je het hier. Luchten ruimtevaarttechniek is een pittige studie, met ‘struikelvakken’ als mechanica.’

‘Het is opvallend dat Belgische studenten vijfmaal zo vaak slagen voor hun propedeuse als hun Nederlandse leeftijdgenoten. Dat moet toch aan het onderwijssysteem liggen dat in België klassieker is. We krijgen jaarlijks zo’n dertig tot veertig studenten uit België, en daar zijn we zeer tevreden over.’

 

Hoe zit het met de plannen André Kuipers naar deze faculteit te halen?

‘Na afloop van de Deltamissie heb ik met hem gesproken over een eventuele aanstelling. Inzet is een gasthoogleraarschap. Dat zal niet meevallen want er zijn meer universiteiten die iets met hem willen. We zijn nog in gesprek. Ik hoop dat dit najaar de beslissing valt.’

 

In uw intreerede verwijt u de overheid dat ze te weinig oog heeft voor de luchtvaartsector. Kunt u dat toelichten?

‘Nederland behoort in Europa tot de top wat betreft luchten ruimtevaart. Dat is geen grootspraak. Denk maar aan de Koninklijke Luchtmacht, KLM, Schiphol, Fokker en zijn opvolger Stork Aerospace, Dutch Space, NLR, deze faculteit en ga zo maar door. Het zou goed zijn als de Nederlandse overheid daarna zou handelen maar dat gebeurt helaas nog niet. Er worden teveel ad hoc beslissingen genomen. De overheid heeft de afgelopen vijftien jaar misschien een miljard euro gestoken in woningisolatie rondom Schiphol, en nog zijn de mensen niet tevreden! Dat geld kan veel beter worden besteed aan onderzoek naar geluidsreductie aan de bron, het vliegtuig dus.’

‘We willen meer waardering voor de technologische vernieuwingskracht. De overheid kan ervoor zorgen dat partijen samenwerkingsverbanden vormen en elkaar stimuleren tot innovatie, zoals stillere motoren en air traffic management.’

‘Samen met mijn collega-decaan van de faculteit TBM (Techniek Bestuur en Management) heb ik onlangs een uitnodiging ontvangen van president-directeur Cerfontaine van Schiphol om te komen praten over een bundeling van de innovatiekracht van Schiphol en de TU Delft. Dat kan een mooi samenwerkingsverband opleveren dat past in de plannen van het Innovatieplatform van premier Balkenende.’

 

Wat zijn uw plannen met de faculteit?

‘We blijven streven naar een internationale toppositie op het gebied van nieuwe, duurzame en lichtere materialen, zoals Glare en thermoplasten. Voorts willen we onze studenten nog completer opleiden tot multidisciplinaire luchten ruimtevaartingenieurs die rekening houden met zaken als veiligheid, economische haalbaarheid en milieuaspecten, maar ook over ondernemerskwaliteiten beschikken.’

 

Het lijkt alsof ruimtevaart er maar een beetje bij hangt op uw faculteit. Hoe komt dat?

‘Dat is niet juist. Ongeveertweederde van het personeel houdt zich bezig met luchtvaart, dat is historisch zo gegroeid. Maar dat gaat nu met de komst van geodesie veranderen, alleen al vanwege de aardobservatie. Eigenlijk is het onjuist om onderscheid te maken tussen beide vakgebieden, ik voel meer voor de Engelse term aerospace engineering.’