Luchtzuiverend geluidsscherm | Technisch Weekblad
Nieuws

Luchtzuiverend geluidsscherm

De gemeente Eindhoven krijgt Nederlands eerste luchtzuiverende geluidsscherm.

Eerder al kreeg de gemeente Emmen langs de A37 een soortgelijk geluidsscherm, maar de gemeente Eindhoven is de eerste grote gemeente die bewust heeft gekozen voor dit geluidsscherm om de luchtvervuiling in de stad tegen te gaan.

Het geluidsscherm zal verschijnen aan de verlengde Leenderweg in Eindhoven. Het scherm is een vinding van ingenieurs- en adviesbureau Tauw. Dit bedrijf bood aan om een klein stuk van een luchtzuiverend geluidsscherm te realiseren bij wijze van demonstratie- en proefproject toen het zijn nieuwste kantoor in Eindhoven opende. De gemeente zag hierin echter de kans om deze techniek te combineren met het geluidsscherm dat sowieso langs de verlengde Leenderweg moest komen. Eindhoven wil de geluidshinder aan deze weg aanpakken, evenals de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Het luchtzuiverende geluidscherm biedt de mogelijkheid om beide problemen in een keer aan te pakken.

Lees verder onder de afbeelding.

Een illustratie van het luchtzuiverend geluidsscherm.Naast een geluidswerende functie, filtert het luchtzuiverende geluidsscherm ook schadelijke stoffen uit de lucht. Het scherm bestaat uit een korfconstructie met hierin een speciale steenachtige reststof. Deze reststof zet NO en NOx om in respectievelijk nitraat en nitriet. Het scherm filtert ook CO2 en fijn stof uit de lucht door middel van absorptie en houdt deze stoffen vast in het geluidsscherm. Al deze stoffen worden met water tijdens een sproeibeurt of tijdens een regenbui uit het geluidsscherm gespoeld. Dit spoelwater, met hierin opgelost de gefilterde stoffen, wordt opgevangen en afgevoerd in een goot en vervolgens naar een zandfilter vervoerd. Dit zandfilter haalt de opgeloste stoffen weer uit het water. Het zandfilter moet dan ook een keer in de zoveel tijd gereinigd worden. Naar verwachting zal het scherm in staat zijn om de plaatselijke overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm met 20% terug te dringen.

Het definitieve ontwerp en de exacte tijdsplanning staan nog niet vast. De bouw van het in totaal 800 meter lange geluidsscherm begint vermoedelijk nog dit jaar en zal ongeveer vier maanden duren.


Bron en beeld: Tauw