Management en organisatie belemmeren innovatie | Technisch Weekblad
Nieuws

Management en organisatie belemmeren innovatie

Mark Plekker | vrijdag 2 april 2004
Maritiem & Offshore, Arbeidsmarkt & Onderwijs

Het schort niet aan techniek maar aan organisatie en management waardoor Nederland slecht scoort op het terrein van innovaties. Dit concluderen prof. dr. H. Volberda en prof. dr. ing. F. van de Bosch in hun essay ‘Rethinking the Dutch Innovation Agenda: Management Matters Most’.

Haarlem – ‘De dramatisch terugval van Nederland in de rangorde van meest innovatieve en productieve landen kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan het huidige gebrek aan managementvaardigheden en organisatiekenmerken die innovatie moeten bevorderen en de productiviteit doen toenemen’, aldus de opstellers. ‘Gegeven de onderbenutting van beschikbare kennis afkomstig uit technologische innovaties moeten de managementen organisatiecomponent van innovaties de eerste prioriteit krijgen’, zo schrijven Volberda en Van de Bosch.

Hun essay geschreven zij voor de bijeenkomst Innovation Lecture 2004, die op 14 april in Den Haag wordt gehouden. Deze bijeenkomst geldt als een opmaat van het debat over innovatie dat met de rapportage van het Innovatie Platform voor de zomer zijn beslag krijgt.

Omdat het begrip innovatie vaak ongrijpbaar is en de managementen organisatiewijze van innovatie zo mogelijk nog ongrijpbaarder zijn, pleitten de wetenschappers voor het ontwikkelen van hulpmiddelen waarmee organisaties ‘doorgemeten’ kunnen worden waar het de mate en aard van het innovatiemanagement en de wijze van organiseren van innovatie betreft.

Tevens geven de twee hoogleraren (beiden van de Erasmus Universiteit) aan dat Nederlandse bedrijven op dit moment voornamelijk bezig zijn met kostenreductie en reorganisaties. Overheid en politici hebben slechts oog voor korte termijn budgetproblemen. Universiteiten, ten slotte, hebben te weinig contact met bedrijven. Het zijn deze factoren die maken dat de Nederlandse economie niet gezien wordt als dynamisch of klaar voor de kenniseconomie.

Op 14 april opent minister Brinkhorst de Innovation Lecture 2004. Namens het Nederlandse bedrijfsleven houdt A. Burgmans een inleiding. Ben Verwaayen (ceo van British Telecom), Volberda en J. Zuidam (DSM) participeren in een afsluitende rondetafeldiscussie.

 

www.minez.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!