Marin onderzoekt vangrails op zee | Technisch Weekblad
Nieuws

Marin onderzoekt vangrails op zee

Mark van der Heijden | donderdag 24 maart 2022
Maritiem & Offshore

Het Nederlandse maritieme onderzoeksinstituut Marin heeft drie innovatieve barrières getest om aanvaringen tussen schepen en windturbines te voorkomen. Aanleiding voor het onderzoek was het incident met de Julietta D op 31 januari van dit jaar.  

Deze op drift geraakte bulkcarrier botste eerst tegen een tanker en vervolgens tegen een transformatorplatform en een turbinefundatie van het in aanbouw zijnde windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Een aanvaring met een geïnstalleerde windturbine houdt een reëel risico in dat de turbine op het schip valt, met ernstige gevaren voor bemanning, passagiers, het schip zelf en het milieu.

In de periode tot 2030 zullen op de Noordzee zo'n 2500 windturbines worden geïnstalleerd. Uit onderzoek van het Maritime Research Institute Netherlands (Marin) blijkt dat 1,5 tot 2,5 keer per jaar een van die turbines door een schip zal worden geraakt. Om een idee te geven: het aantal schepen dat op de Noordzee op drift raakt, bedraagt ongeveer tachtig per jaar.

Ongelukken kunnen op verschillende manieren worden voorkomen: op drift geraakte schepen kunnen bijvoorbeeld hun ankers laten zakken. Dit vereist echter een actief ingrijpen van de bemanning van het schip in vaak moeilijke omstandigheden. Een andere mogelijkheid is het inzetten van noodsleepboten (ETV's) om het op drift geraakte schip in veiligheid te slepen, terwijl het scheepvaarttoezicht kan worden uitgebreid met een vorm van verkeersbegeleiding.

Een groep van 20 experts uit Marin en de bredere maritieme sector ontwikkelde tijdens een workshop op 23 februari een drietal innovatieve concepten voor maritieme vangrails tussen scheepvaartroutes en windmolenparken. De concepten moeten helpen ongelukken te voorkomen. Marin heeft gekozen voor een open innovatieproject om samen te kunnen werken met experts uit de offshoresector.

Het eerste concept behelst een snoer van oppervlakteboeien die met sleepankers worden vastgezet. Het tweede concept bestaat uit een slim ophangnet tussen vaste palen en het derde is een verankerde onderwaterhaaklijn die ontworpen is om het anker van het op drift geraakte vaartuig op te vangen. Marin bouwde schaalmodellen van alle drie de oplossingen en voerde op 17 en 18 maart tests uit in zijn Offshore Basin. 

De eerste resultaten zijn veelbelovend. 'We hebben vastgesteld dat alle drie de concepten in staat zijn om het schip te onderscheppen', zegt William Otto, projectmanager Offshore van MARIN. “De sleepankers van de boeireeks voeren de drijfenergie gelijkmatig af, zodat het schip over de golven blijft drijven. De verankerde onderwaterhaak leidt het schip in de golven, waardoor het minder rolt. Dat betekent dat het vaartuig op zijn plaats blijft terwijl het aan relatief geringe krachten wordt blootgesteld. Het slimme ophangnet vertoonde aanvankelijk te veel droop, maar met wat fine-tuning konden we ook dit werkend krijgen. De komende maanden gaan we verder met het beoordelen van de verschillende voor- en nadelen van deze systemen.”

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!