‘Meer geld voor techniek is geen vraag, maar noodzaak’ | Technisch Weekblad
Nieuws

‘Meer geld voor techniek is geen vraag, maar noodzaak’

U-Today | dinsdag 5 november 2019
Beleid & Bedrijfsvoering, Arbeidsmarkt & Onderwijs

Met tevredenheid, maar ook met gemengde gevoelens, legde collegevoorzitter Victor van der Chijs onlangs de voorzittershamer van de 4TU.federatie neer. ‘De technische universiteiten werken uitstekend samen, maar we krijgen nog steeds veel te weinig middelen om voldoende technici op te leiden voor Nederland.’

Lees meer op de website van U-Today