‘Meer waardering nodig voor technisch hbo’ | Technisch Weekblad
Nieuws

‘Meer waardering nodig voor technisch hbo’

Vorige maand koos de Keuzegids Hoger Onderwijs de TH Rijswijk tot beste hbo-opleiding van Nederland. Voor afdelingsmanager ir. R.W. Kooy een waarvolle erkenning voor zijn instelling, die inmiddels is gefuseerd met de Haagse Hogeschool en omstreeks 2007 naar Delft zal verhuizen. Kooy vindt dat het technisch beroepsonderwijs meer waardering verdient.

Welke waarde hecht u aan deze verkiezing?

‘Dat zegt toch wel iets, we zijn er in elk geval best trots op. Natuurlijk is de koppositie voor een deel gebaseerd op het oordeel van je eigen studenten. Dan zeggen sceptici wellicht: zij kennen alleen hun eigen opleiding en weten niet wat er op andere hogescholen gebeurt. Dat blijkt in de praktijk erg mee te vallen. Er zijn namelijk heel wat informele contacten, en ook samenwerkingsverbanden, tussen studenten van verschillende hogescholen. Bovendien werd dit jaar ook het oordeel van deskundigen meegenomen. Dat zijn doorgaans leden van visitatiecommissies. Ik heb overigens de indruk dat de samenstellers van de Keuzegids hun rapportcijfer grotendeels hebben overgenomen uit die visitatierapporten.’

 

De TH Rijswijk is bezig te fuseren. Is dit de laatste keer dat u de titel kunt veroveren?

‘Nee hoor, we kunnen volgende jaren nog gewoon meedoen, ook al zijn we dan sinds 1 januari 2003 gefuseerd met de Haagse Hogeschool. De officiële naam luidt nu Haagse Hogeschool/TH Rijswijk. Afgesproken is wel dat we ons voorlopig zelfstandig blijven profileren als Technische Hogeschool Rijswijk.’

 

Het is voor buitenstaanders wel ingewikkeld, want u heeft als TH Rijswijk ook een vergaand samenwerkingsverband met de TU Delft. Hoe zit dat?

‘Dat klopt, maar dat heeft wel alles met elkaar te maken. Vier jaar geleden heeft de TU Delft de technische hbo-opleidingen in Zuid-Holland uitgenodigd om zich te vestigen op het campusterrein in Delft. We hebben daar positief op gereageerd, omdat het aansluit bij de zogeheten BaMa-structuur in Nederland en de rest van Europa. Dat leidt namelijk tot een vergaande samenwerking en integratie van het wetenschappelijk en het hoger beroepsonderwijs. Maar wij als TH Rijswijk vonden onze opleiding te klein voor zo’n ingrijpende verhuizing naar Delft die toch miljoenen euro’s kost. Daarom wilden we eerst een fusie hebben met de Haagse Hogeschool om voldoende kritische massa te hebben.’

 

Veel technische studierichtingen klagen over teruglopende studentenaantallen. U ook?

‘Rijswijk heeft momenteel zo’n 1600 studenten, met een jaarlijkse instroom van 500 studenten. Daarmee blijven we de laatste jaren vrij stabiel. Samen met de Haagse Hogeschool komen we op 4000 techniekstudenten. In Rijswijk bieden we dit studiejaar elektrotechniek, werktuigbouwkunde, technische natuurkunde, technische bedrijfskunde, technische informatica en bedrijfswiskunde aan. Die laatste opleiding is voor ons geheel nieuw. Als we naar Delft verhuizen, gaan niet alle studierichtingen mee. Civiele techniek, bouwkunde en industriële productontwikkeling blijven gevestigd bij de Haagse Hogeschool.’

 

Was het voor de TH Rijswijk niet mogelijk om zelfstandig door te gaan?

‘Nee, dat was geen optie. De overheid heeft al twintig jaar geleden de trend ingezet naar schaalvergroting in het hoger onderwijs. Het maandblad HBO Journaal had onlangs een aardig overzicht. Twintig jaar geleden waren er in Nederland nog 400 zelfstandige hbo-instellingen, nu zijn dat er zo’n veertig.’

 

Hebt u als Haagse Hogeschool/TH Rijswijk voldoende financiële middelen, bijvoorbeeld om te investeren in nieuwe apparatuur?

‘Gezien de snelheid waarmee het onderwijs zich moet aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen in het bedrijfsleven, wordt dat steeds moeilijker. We proberen zo goed mogelijk te investeren in bijvoorbeeld nieuwe draai en freesbanken, maar meestal loop je toch achter bij de industrie. Voorts geldt dat de overheidsbijdrage per student al jaren daalt.’

‘Er is een trend gaande van aanbod naar vraaggestuurd onderwijs. Daarmee bedoel ik dat onze studenten steeds nadrukkelijker eisen dat het onderwijs sterk gericht is op het bedrijfsleven en een maatschappelijke relevantie heeft. Ik vind dat op zich een positieve ontwikkeling. Het betekent wel dat wij als hbo-instelling daarop moeten inspelen met meer bedrijfsprojecten. Soms dreigt bij vraaggestuurd onderwijs het gevaar dat de theoretische kennis te weinig aandacht krijgt. Natuurlijk blijft deze nodig in een technische studie, het heeft weinig zin daarover in discussie te gaan.’

 

Kan de industrie, die altijd klaagt over gebrek aan nieuwe instroom van technische kennis, iets doen?

‘De industrie heeft lang alleen met de mond tot actie opgeroepen, maar gelukkig zijn er de laatste jaren enkele goede initiatieven gestart. Ik denk aan de steun van VNO/NCW voor het zogeheten NT-profiel, de exacte vakken op de middelbare school. Het bedrijfsleven verzorgt lesmateriaal, stuurt gastdocenten en organiseert excursies, zoals het project JetNet van grote bedrijven als Shell, Philips en Siemens. Het hoger technisch beroepsonderwijs is een sector die wel eens vergeten wordt. Dat is niet terecht, want wij leveren zestig procent van alle ingenieurs. Gelukkig gaan steeds meer partijen dat inzien. MKB Nederland weet als geen ander dat de innovatiekracht van deze sector grotendeels steunt op hbo-ingenieurs.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!