Met Chinezenmoet het klikken | Technisch Weekblad
Nieuws

Met Chinezenmoet het klikken

De top van de Nederlandse ingenieursbureaus is goed vertegenwoordigd in China. Al decennia lang. Eerst op projectbasis maar nu ook met officiële hoofdkantoren.

De Chinese hoofdstad Beijing investeert op dit moment dertig miljard dollar in tunnels, wegen en stadions. De Olympische Spelen van 2008 moeten immers een mooi feest worden. En dat mag wat kosten. Pessimisten zijn echter bang dat de eufo rie van de Chinese welvaartsstijging leidt tot oververhitting van de Chinese economische motor. Er komt te veel buitenlands geld binnen, er is te weinig toezicht op het economisch verkeer en de huizenmarkt lijkt door gekte te worden gedreven.

Ook Sjanghai steekt miljarden in de aanleg van twintig tunnels, ringen ontsluitingswegen en magneettreinbanen om de stad voor een verkeersinfarct te behoeden. De magneettreinbaan van één miljard dollar blijkt overigens te verzakken.

China is een economisch avontuur, zoveel is duidelijk. Maar wat doen de Nederlandse bureaus in dit land van onbegrensde mogelijkheden. De grote Nederlandse ingenieursbureaus hebben China lang geleden al weten te vinden. Arcadis, DHV, Fugro en Royal Haskoning zitten er al decennia. DHV heeft al meer dan tien jaar kantoren in China, maar dit jaar besloten ook Arcadis en Royal Haskoning dat, om de Chinese markt goed te kunnen bedienen, een eigen hoofdkantoor in China noodzakelijk is.

Van de grote bureaus rekent Grontmij China expliciet niet tot een van haar zogenaamde focuslanden. Geen ambities met een eigen hoofdkantoor. Toch doen de werkmaatschappijen van dit bedrijf ook zaken in China. Echter alleen op projectbasis.

De projectactiviteiten worden uitgevoerd vanuit zogenaamde projectkantoren. Met dit uitgangspunt heb je dus geen hoofdkantoor in Beijing of Sjanghai nodig.

 

Wereldbank

Jan Volmuller, directeur mergers and acquisitions bij Arcadis, komt gemiddeld vier maal per jaar in China. Zijn collega Fanni Hottenhuis, verantwoordelijk voor de multinationale klanten een keer of twee. Volmuller: ‘Arcadis zit al twee decennia in China. Aanvankelijk voornamelijk voor ontwikkelingsprojecten op het gebied van water. Deze projecten werden gefinancierd door instanties als de Wereldbank en de ontwikkelingsbank voor Azië. Zijn stelden geld beschikbaar om wateren milieubeheer en riviermanagement van de grond te krijgen.’

‘Eigenlijk’, vult Hottenhuis aan, ‘is ons beleid heel simpel. Wij volgen onze klanten. In het begin waren dat voornamelijk publieke fondsen maar tegenwoordig worden de westerse multinationals die zich hier vestigen steeds belangrijker. De auto-industrie rond Sjanghai, chemie en farmacie langs de Oostkust, elektronica multinationals in Quandong en olie en gas langs de kust. Daar zitten wij ook.’

Volmuller: ‘Wat wij proberen te doen is onze unieke expertise in te zetten. We gaan dus niet met de Chinezen concurreren op gebieden waar ze zelf goed in zijn. Een mooi voorbeeld is de aanleg van de bovenbouw voor de spoorlijn van Beijing naar Sjanghai. Die moet in 2008 klaar zijn en wij kunnen de expertise die we hier in Nederland met de Betuwelijn hebben opgedaan in China inzetten.’

Begin mei heeft Arcadis een hoofdkantoor in China geopend waar vier managers de Chinese activiteiten bestieren, ondersteund door twee lokale mensen. ‘Onze ervaring is dat de vraag aantrekt. Wij zaten altijd op projectbasis in China, maar met dit kantoor willen we laten zien dat we willen investeren in China door daar permanent aanwezig te zijn.’

Royal Haskoning zit sinds 1981 in China, vertelt Frans de Lange. Vanaf 1 september, als zijn bedrijf een Chinees hoofdkantoor in Tianjin opent, is hij officieel verantwoordelijk voor de activiteiten in dit land vanuit Royal Haskoning Asia. De Lange: ‘Wij hebben heel uiteenlopende projecten gedaan.Van ontwikkelingsprojecten tot multinationals. Zo hebben we voor Van Melle de bouw van een fabriek begeleid en containerterminals aangelegd.’

De Lange ziet niet alleen mogelijkheden op het gebied van projectbegeleiding. ‘Wij doen ook aan match making. We proberen de Chinezen te interesseren voor Nederlandse technologie. We brengen technische mogelijkheden onder de aandacht van lokale fabrikanten. Ze hebben wel een grote markt maar niet de laatste technologie. Sinds de Chinezen zijn toegetreden tot de Wereld Handelsorganisatie is het niet meer zo dat ze zonder schaamte technologie kopiëren. Ze gaan nu zorgvuldiger om met patentrechten van anderen. Wij hebben in de provincie Jaingsu drie projecten in het kader van match making lopen: een op het gebied van keramische membraantechnologie, een ander op het gebied van het rookgaszuivering en een project op het gebied van waterzuivering. Dit najaar zullen we in de vorm van een proefproject concreet van start gaan bij een bedrijf dat met Nederlandse technologie aan de slag wil,’ aldus De Lange.

‘Op 1 september openen we dus een officiële vestiging in Tianjin. We zitten dan met zo’n dertig man in China. In Peking hebben we een projectbureau waar 15 Chinezen en een Nederlander werken. In het zuiden in Nanking zitten we met zes mensen, allemaal Chinezen. En onze maritieme en havenprojecten doen we vanuit Hongkong. Met het toenemen van de welvaart neemt ook de behoefte aan luxe havens en resorts toe. Daar spelen we dus op in,’ zegt De Lange.

Van de Nederlandse bureaus zit DHV het langst in China. íVijentwintig jaarí, zegt Chris Engelsman, director business development and alliances. ‘Aanvankelijk op projectbasis. We begeleidden in het begin bijvoorbeeld voor Philips de bouw, het ontwerp en het projectmanagement van fabrieken. Op dit moment hebben we drie kantoren: Beijing met vertig mensen, Shanghai met nog eens veertig mensen. En in Hongkong hebben we nog een kleine vertegenwoordiging met vijf mensen. We staan op het punt om een kantoor in Guangzhou te openen. Het design project voor de haven van Nansha zal in eerste instantie de basis vormen voor dit vierde kantoor van DHV in China.’

 

Internationale ervaring

Een nieuwe activiteit, naast de meer gangbare utilitaire en civiele projecten van DHV in China zijn de zogenaamde intelligente transport systemen. Voor de autoriteiten in Beijing levert DHV een systeem voor verkeersmanagement. Het is Nederlandse technologie, waarmee de Chinezen door verkeerssimulaties de drukte van het verkeer in de hoofdstad kunnen managen.’

DHV heeft ongeveer twaalf Nederlanders gestationeerd in China, de rest zijn Chinezen. Engelsman: ‘Er zijn wel veel Chinezen, maar Chinezen met internationale ervaringen, die wij dus graag willen hebben, zijn toch lastig te vinden. Wij geven ze, eenmaal in dienst, een eigen opleiding, waarvoor ze naar Nederland komen. Zo bouwen we eigen teams op. Het rekruteren van mensen via joint ventures vinden we wat dat betreft te risicovol. Je hebt dan onvoldoende controle en dan loop je toch het risico dat je technologie via die samenwerking weggeeft.’

Ingenieurbureau Fugro zit daar minder mee, zo blijkt uit een toelichting van Klaas Wester, directeur en operationeel verantwoordelijk voor de geo-activiteiten op het land binnen zijn bedrijf. ‘Wij zitten sinds het begin van de jaren negentig in China. We doen veel aan metingen ten behoeve van tunnelbouw en infrastructurele projecten. Zo hebben we een joint venture met een zestig procentsbelang: de Sjanghai Tunnel Engineering Company. Bij dit bedrijf werken ongeveer honderd mensen.’

 

Locale erkenning

In en rond deze stad worden op dit moment zo’n twintig tunnels gebouwd, waar voor Fugro veel aan te meten is.

‘Voor ons soort werk is het van belang dat we lokale erkenning krijgen voor het verrichten van grondonderzoek, laboratoriumonderzoek, installatiewerk of monitoring. Vroeger was dit voorbehouden aan overheidsorganisaties, maar nu mogen ook particuliere ondernemingen dit doen, mits ze gecertificeerd zijn. Voor ons is het dus belangrijk om deze erkenning te verkrijgen.’ Fugro zit met een groot kantoor in Hongkong. ‘Daar werken zeshonderd mensen,’ zegt Wester. ‘En dit kantoor is dan ook de springplank naar China. Van daaruit coördineren we onze Chinese activiteiten.’

Van de grote ingenieursbureaus is Grontmij het enige dat China expliciet niet rekent tot de zogenaamde focuslanden die het bedrijf heeft aangewezen. ‘Wij zitten hier puur op projectbasis. Dat wordt ook niet centraal gestuurd. Als een van de werkmaatschappijen een goed project binnenhaalt gaan we dat doen’, zegt ir. Enrico Moens, hoofd van de groep Waterbeheer van Grontmij. Voor Nederland is het lastig om projecten binnen te halen. ‘De Chinezen willen heel graag dat je ook de financiering regelt. Daarbij heb je te maken met concurrentie van de grote westere landen. Zij komen met veel geld binnen dat tegen aantrekkelijke voorwaarden wordt geleend. Dan is het makkelijker om projecten te verwerven. Want dat willen de Chinezen graag.’

Moens werkt sinds 1997 aan projecten in China. Grontmij nu betrokken bij diverse projecten op het gebied van waterbeheer en stedelijke ontwikkeling. Zo zijn we onder meer betrokken bij het opstellen van duurzame stedebouwkundige concepten voor de steden Shanghai, Being, Xian, Kunshan en Shihlin.

Hij kwam via het project Masterplan Tai Hu in contact met het land. Dit project behelst het opstellen van maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit van dit meer. Eind december 2004 moet het Masterplan zijn afgerond.’ Moens is nu 12 keer in China geweest.

‘Het zijn meestal korte missies. In een paar weken probeer je het toch te regelen. Wil je succesvol zijn in China dan is het, naast het zakelijk contact, van belang een goede persoonlijke band op bouwen. Chinezen hechten daar veel waarde aan. Dit betekent dat je naast het reguliere werk veel tijd investeert in het opbouwen van deze band. Want wil je in China wat voor elkaar krijgen dan moet het persoonlijk klikken.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!