Milieuwinst door combinatie vergisten-composteren | Technisch Weekblad
Nieuws

Milieuwinst door combinatie vergisten-composteren

De Veluwse Afvalrecylcing investeerde miljoenen in een nieuwe installatie die zowel biogas wint uit gf-afval, als betere compost oplevert. Vorige week nam milieuminister Jacqueline Cramer bij de VAR in Wilp de eerste gf-vergistingsinstallatie in gebruik.

In vier vergistingstanks wordt in totaal zestigduizend ton groente- en fruitafval (gf-afval) omgezet in methaangas. Schoepenraden houden de gistende brei in beweging. Het methaangas wordt verbrand. Met warmte-krachtkoppeling ontstaat stroom voor zevenduizend huishoudens. ‘Ongeveer de helft daarvan leveren we aan het net, de andere helft dient voor eigen gebruik’, aldus Ger Klein van de VAR. Het bedrijf benut de warmte zelf, onder meer om het vergistingsproces op 55 graden Celsius te houden. Elders in het bedrijf gebruikt men de warmte in de zandwasinstallatie van de grondreiniging.

Bij de VAR wordt de tweehonderdduizend ton gft van driehonderdduizend huishoudens uit Gelderland, Overijssel en Utrecht gecomposteerd. Tot nog toe zetten vrijwel alle 26 composteerinrichtingen in Nederland het groente-, fruit- en tuinafval (gft) volledig om in compost. Dat vindt aftrek in gemeentelijk plantsoenen en sportvelden en in particuliere tuinen.

Door de vergisting stijgt de milieuprestatie van de compostering nu aanzienlijk. Want het uitgegiste digestaat wordt evengoed omgezet in compost. Ook worden na compostering niet-vergistte en niet-gecomposteerde houtsnippers gezeefd om ze op te werken tot bijstookmateriaal voor biomassa-centrales of kolencentrales.

De vergistingsstap leidt bovendien tot betere compost dan voorheen. Dat komt doordat in de waterrijke fractie van de vergister zout (afkomstig van groente-afval) achterblijft. Het zoutgehalte was lange tijd een sta in de weg voor de gft-compost om zich te meten met de potgrond die uit veengrond in de Baltische Staten en Ierland wordt gewonnen.

De VAR is het eerste bedrijf dat tot de vergisting is overgegaan. Veel van de 26 composteerinstallaties in Nederland hebben plannen voor de vergistingsstap. Dat komt doordat de meeste installaties na vijftien tot twintig jaar rond deze tijd het einde van hun afschrijvingstermijn hebben bereikt. De weg ligt open voor nieuwe investeringen. De VAR-installatie kostte twaalf miljoen euro, hetgeen zwaar drukt op de jaaromzet van vijftig miljoen van het bedrijf.