Millimeteren rond de Noord-Zuidlijn | Technisch Weekblad
Nieuws

Millimeteren rond de Noord-Zuidlijn

Deze zomer krijgen de meetpunten rond de stations van de Noord-Zuidlijn camera’s om de metingen on line te voorzien van beelden. Doel is het gebied zo adequaat mogelijk in de gaten te houden zonder ter plekke aanwezig te zijn.

Amsterdam – Elk uur wordt een mogelijke verplaatsing van de panden rond het tracé van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam nauwgezet gemeten met 78 zogenaamde automatische theodolieten. Elke vier uur worden de vier metingen verzameld, ‘gemiddeld’ en naar het kantoor van ingenieursbureau Witteveen + Bos gestuurd. De meetgegevens worden ver volgens ‘door een volledig geautomatiseerde alarmapplicatie gehaald’. Zijn er afwijkingen in de verplaatsingen dan zendt de computer een serie mailtjes en sms-berichten uit naar betrokkenen.

Ir. Frank Kaalberg, contractmanager bij Witteveen + Bos werkt voor het Adviesbureau Noord-Zuidlijn. Hij heeft ondermeer het monitoring-contract onder zijn hoede. Ir. Jacco Haasnoot is ontwerper van de bouwput en een van de gebruikers van het computersysteem en gaat als er alarmmeldingen zijn op zoek naar een verklaring. ‘Steeds is de vraag of de verplaatsing een gevolg is van de bouwwerkzaamheden of dat er andere verklaringen zijn’, zegt hij.

Voor het project is een geografisch informatiesysteem opgetuigd. Hierin zijn de meetgegevens van de theodolieten gekoppeld aan kaarten van het gebied. Op foto’s van de panden zijn de meetpunten zichtbaar en aanklikbaar gemaakt. De kleur van het meetpunt laat in een oogopslag zien welke sensor welke afwijking aangaf.

 

Diepwanden

Op dit moment worden de diepwanden geconstrueerd bij station Rokin. Een kwetsbare fase in het project omdat de diepwanden tot veertig meter diepte worden gemaakt. Hierbij wordt een sleuf van veertig meter diep gegraven die omwille van de stabiliteit vol staat met bentoniet, een mengsel van water en

klei. Hierin wordt de wapening geplaatst. Het bentoniet wordt uitgedreven door beton en de diepwand is klaar. Dit procédé heeft als groot voordeel dat er niet geheid hoeft te worden. Nadeel is dat er nogal wat activiteiten plaatsvinden die, mocht er wat mis gaan, effecten op de bodemstabiliteit kunnen hebben.

‘We zitten er nu dus bovenop’, zegt Haasnoot. De alarmapplicatie vergelijkt de actuele meetgegevens per bouwfase niet met eerdere metingen maar met vooraf bepaalde grenswaarden. Deze trendwaarden geven per fase het meest waarschijnlijke verloop van de bodemverplaatsing. Als er bijvoorbeeld een code rood-melding is, dan is er sprake van een afwijking ten opzichte van de trendlijn van meer dan 5 mm.

‘Dat is overigens een afwijking binnen een bepaalde bouwfase. Die later weer gecompenseerd kan wor den door andere activiteiten tijdens het ontgraven van de bouwkuip. Zo’n afwijking ten opzichte van de trendlijn is dus een momentopname.’

 

Grenswaarde

Elke fase heeft zijn eigen grenswaarde. Maar het zijn voor ons natuurlijk signalen dat we op zoek moeten naar een verklaring van de afwijking. Via een systeem van e-mails en sms-berichten stelt de alarmsoftware verschillende partijen op de hoogte van de geconstateerde afwijking.

Naast de meetgegevens bestaat het GIS ook uit digitale kaarten van het project waarop met kleuren is aangegeven wat de vorderingen zijn. Ook is de structuur van de ondergrond in het systeem oproepbaar. Daarnaast zijn funderingsgegevens van alle gebouwen in de omgeving van de Noord-Zuidlijn opgenomen. En ten behoeve van de analyse zijn ook al geconstateerde vervormingen, het natuurlijk gedrag zonder bouwinvloeden, aan de gevel per pand in het systeem oproepbaar.

 

Webcam

Deze zomer krijgt elke stationslocatie (Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan) ter aanvulling een webcam die actuele beeldinformatie levert. ‘Wij willen zien waar de kranen staan en wat ze doen, als dat nodig is’, zegt Haasnoot.

Kaalberg: ‘Uiteindelijk moet het systeem ons in staat stellen om volledig op afstand het verloop van het bouwproces en bodemverplaatsingen te kunnen volgen. Het systeem zetten we inmiddels ook op andere projecten in. In Lissabon wordt nu een metrobuis gerenoveerd. Dat monitoren wij hier vanuit Amsterdam. Ook bij de bouw de Haagse Hubertustunnel zullen we verplaatsingen op afstand monitoren.