MKB voorspelt aanhoudend tekort aan technici uit HBO | Technisch Weekblad
Nieuws

MKB voorspelt aanhoudend tekort aan technici uit HBO

Mark Plekker | vrijdag 30 april 2004
ICT & Industriële Automatisering, Arbeidsmarkt & Onderwijs

Technische bedrijven uit het middenen kleinbedrijf zijn bezorgd over het aanhoudende tekort aan technisch opgeleiden op HBO-niveau. Het aantal afgestudeerde technici in het HBO neemt de komende jaren met zes procent toe. Dat is onvoldoende om in de behoefte van het MKB te voorzien.

Haarlem – De organisatie MKB Nederland heeft onderzocht hoeveel HBO’ers ondernemers in het middenen kleinbedrijf de komende vijf jaar nodig hebben. Op dit moment is het aandeel HBO’ers bij technische MKB-bedrijven vijftig procent. Het aantal studenten dat de komende vijf jaar aan een technische hogeschool staat ingeschreven neemt met zes procent toe. In het studiejaar 2008 /2009 staan er naar verwachting zestigduizend studenten techniek ingeschreven. Op dit moment zitten er met 10.600 ingeschrevenen minder studenten techniek in de collegebanken dan vijf jaar geleden. Toen stonden er 11.400 studenten techniek in het HBO ingeschreven.

Het rapport van de ondernemersorganisatie laat zien dat de sector ook last heeft van het feit dat veel HBO’s en hun studenten het middenen kleinbedrijf niet zien staan. Dat betekent onder meer dat er in de opleiding wordt uitge gaan van een sterk doorgevoerde taakverdeling (zoals gebruikelijk binnen grotere bedrijven) terwijl het werk voor HBO’ers in het MKB juist veel ongestructureerder is en werknemers ‘ook bereid moeten zijn om in te springen bij werkzaamheden die buiten het eigen takenpakket liggen’. En dat wordt ze op school niet geleerd.

Er werden voor het onderzoek 622 bedrijven ondervraagd. Geen van de bedrijven voorspelt een afname in de behoefte aan hoger opgeleid personeel.

Als motor achter de groeiende behoefte aan HBO’ers wordt genoemd: voortgaande toepassing van informatie en communicatietechnologie in de bedrijfsvoering, de noodzakelijke innovatie en productontwikkeling in het MKB en de voortgaande schaalvergroting.

Een andere oorzaak van de toenemende behoefte aan dit type afgestudeerden is het feit dat veel MBO-beroepen complexer zijn geworden waardoor men nu liever een HBO’er op die plek heeft.

Het middenen kleinbedrijf  moet het hebben van HBO’ers, en minder van academisch opgeleide werknemers, omdat HBO’ers volgens de ondernemers veel beter in staat zijn de theoretische inzichten te vertalen naar praktische oplossingen waar MKB-ondernemingen om vragen.