Mossel met magneet als sensor voor waterkwaliteit | Technisch Weekblad
Nieuws

Mossel met magneet als sensor voor waterkwaliteit

Gerald Schut | zaterdag 6 februari 2021
Milieu & Duurzaamheid

Vijftig Poolse waterzuiveringsinstallaties gebruiken opmerkelijk genoeg mosselen als levende sensoren voor waterkwaliteit. Als water vervuild is door zware metalen of pesticiden, sluiten mosselen hun schaal. Door aan deze schalen een spoel en een magneet te bevestigen, ontstaat een verandering in magnetisch veld als de mosselen sluiten bij verontreiniging.

Die verandering kan door computers geregistreerd worden. Het resultaat is een effectief early warning systeem voor waterkwaliteit, dat helaas geen uitsluitsel biedt over de vraag wélke verontreiniging ervoor zorgde dat de mosselen zich sloten. En helaas detecteren de mosselen niet iedere vorm van vervuiling. Weekblad The Economist besteed aandacht aan de installaties die verfilmd werden in de korte film ‘Fat Kathy’.