NASA-satelliet krijgt Nederlands instrument | Technisch Weekblad
Nieuws
SPEXone

NASA-satelliet krijgt Nederlands instrument

De NASA-satelliet PACE krijgt een Nederlands instrument aan boord. De aardobservatiesatelliet wordt uitgerust met het Nederlandse instrument SPEXone.

PACE zal de uitwisseling van CO2 tussen oceanen en de atmosfeer in kaart brengen en ook onderzoeken welke rol fijnstof speelt in het klimaat. SPEXone kijkt naar de verspreiding en eigenschappen van deze fijnstof. PACE staat voor Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem. De NASA-satelliet kijkt niet alleen in het voor mensen zichtbare kleurenspectrum, maar ook in het ultraviolet- en infraroodspectrum. Behalve ‘kijken’ in de oceanen, meet PACE ook de lucht boven het water en daarvoor maakt het gebruik van SPEXone. Het NSO, het Netherlands Space Office, bouwt het instrument; het ministerie van OCW kent hiervoor € 7 miljoen toe.

Het is momenteel niet bekend hoe de samenstelling van de atmosfeer boven de oceaan exact is, met name op het gebied van fijnstof of aerosolen. Hierdoor is het ook niet bekend welk effect ze op het klimaat hebben. SPEXone meet de polarisatie van weerkaatst zonlicht en kan op die manier de fijnstofdichtheid boven de oceanen vaststellen.

Het Nederlandse instrument weegt minder dan 10 kg en produceert elke dertig dagen een nieuwe kaart van de volledige atmosfeer. SPEXone borduurt voort op de techniek van diverse eerdere succesvolle Nederlandse meetinstrumenten, waaronder Tropomi. Dat instrument brengt momenteel de luchtkwaliteit in kaart vanaf de ESA-satelliet Sentinel 5 Precursor.

Het NSO ontwikkelt SPEXone niet alleen: ook Airbus Defence and Space Netherlands, TNO en het Nederlandse mkb leveren bijdragen. De totale ontwikkelingskosten bedragen € 14 miljoen.

PACE wordt in 2024 gelanceerd.