Nederlandse universiteiten storten zich op fotosynthese | Technisch Weekblad
Nieuws

Nederlandse universiteiten storten zich op fotosynthese

Zes Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk een ambitieus onderzoeksplan opgesteld dat moet zorgen voor een revolutie in de fotosynthese.

De zes samenwerkende universiteiten (Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, VU Amsterdam en Wageningen UR) willen met hun plan intensiever gebruik gaan maken van fotosynthese om het globale voedseltekort te bestrijden en om efficiëntere biobrandstoffen te kunnen produceren. Het universiteitenconsortium heeft zijn krachten gebundeld in het ‘Center for Photoshynthesis Research’.

Het samenwerkingsproject draagt de naam ‘Towards BioSolar Cells’. Planten zetten door middel van fotosynthese zonlicht nog altijd veel efficiënter om in energie dan onze geproduceerde zonnecellen dat kunnen. Daarom loont het zeker de moeite om intensief onderzoek te doen naar dit mechanisme, zodat het wellicht gekopieerd kan worden. Dit zou een goede ontwikkeling zijn voor de energiesector: de zonne-energie produceert geen CO2-uitstoot.

De doelstelling van het Center for Photosynthesis Research is de verkenning en het exploiteren van fotosynthese om de levenskwaliteit te verhogen. Om deze doelstelling te bereiken, zal het onderzoeksproject zich focussen op drie verschillende onderdelen:

  • Het mechanisme van fotosynthese,
  • Het aanpassen van organismen zodat zij efficiëntere fotosynthese gaan vertonen,
  • Het ontwerpen van systemen die energie kunnen aftappen van deze organismen, voordat deze energie wordt omgezet in biomassa.

Alle deelnemende universiteiten brengen hun eigen expertise met zich mee, waardoor het samenwerkingsverband een uniek kenniscentrum tot stand brengt.

Intussen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij positief gereageerd op het initiatief. Samen met het consortium van universiteiten en op innovatie gerichte bedrijven werkt LNV het voorstel uit tot een businessplan dat ter financiering voorgelegd zal worden aan de Interdepartementale Programmadirectie Kennis en Innovatie (FES). Als er door de FES positief op het plan wordt gereageerd, dan kan het initiatief daadwerkelijk van start gaan.


Bronnen: Wageningen UR, Center for Photosynthesis Research,'Towards BioSolar Cells’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!