Netz 21 moet spoorwegnet Duitsland efficiënter maken | Technisch Weekblad
Nieuws

Netz 21 moet spoorwegnet Duitsland efficiënter maken

Bart Stam | vrijdag 25 juni 2004
Vervoer & Logistiek

Met ‘Netz 21’ willen de Duitse Spoorwegen de capaciteit van het bestaande spoorwegnet fors verhogen en zo de kosten omlaag brengen. Enerzijds door snelle en langzame treinen van elkaar te scheiden, anderzijds door de infrastructuur te moderniseren. Het plan kost maar liefst 63,9 miljard euro gedurende vijftien jaar.

Frankfurt/San Sebastian – Voor Deutsche Bahn zijn het geen gemakkelijke tijden. Terwijl het goederen verkeer winstgevend is, zit het reizigersverkeer al jarenlang in de rode cijfers. De  tanende  populariteit van de Duitse spoorwegen heeft vooral te maken met de toegenomen vertragingen en de gestegen tarieven. Hierdoor is het op sommige binnenlandse trajecten  goedkoper  om het vliegtuig te nemen dan in de ICE (de Duitse snelle trein)  te  stappen.  Mede daarom  heeft  Deutsche Bahn in 1999 een omvangrijk programma gelanceerd om de capaciteit van het spoorwegnet te verhogen en de kosten omlaag te brengen. Het plan staat bekend als Netz 21 en wordt uitgevoerd door dochteron derneming DB Netz dat – vergelijkbaar met ProRail in Nederland – verantwoordelijk is voor de infrastructuur. Het Duitse spoorwegnet is 36.000 km lang en telt maar liefst 280 verschillende gebruikers. Tijdens het internationale spoorwegcongres Eurail Forum, dat onlangs in San Se bastian (Spanje) werd gehouden, sprak dr.-ing. Erberhard  Jänsch  van  DB Netz over Netz 21. Volgens hem beoogt dit investeringsprogramma enerzijds de scheiding van snelle en langzame treinen, anderzijds investeringen in moderne beveiligingsen communicatiesystemen, zoals GSM-R (Global System for Mobile  Communcationsrail).  Voor  de  trajecten waarop verschillende treinen blijven rijden, is het volgens  Jänsch  zaak  de snelheden te ‘harmoniseren’.  In  gewoon  Nederlands: zorg dat de onderlinge afstanden tussen de treinen zo goed verdeeld zijn met minimale wachttijden. Dergelijke ‘gemengde’ baanvakken zijn er in Netz 21 voor treinen tussen de 160 en 230 km/uur en voor de regionale  treinen (80-120m km/u).

Voor de hogesnelheidstreinen is het niet voldoende dat zij hun eigen baanvak krijgen. Er zijn ook forse investeringen nodig in nieuwe besturings en beveiligingsystemen. Ook de knooppunten waar deze lijnen samenkomen, moeten worden  gemoderniseerd.

Dergelijke centrales zijn gepland  in  onder  andere Frankfurt, Mainz, Keulen, Berlijn, Dresden, Maagdenburg,  Erfurt,  Leipzig  en Ulm.

Uiteraard zijn voor deze plannen grote investeringen nodig. In het Bundes Verkehrwegeplan  (BVAP) 2001-2015 staat hiervoor 63,9 miljard euro op de begroting. Naast de aanleg van nieuwe tracé’s en uitbreiding van bestaande lijnen  gaat  een  belangrijk deel van het budget naar GSM-R en elektronische seinen, maar ook naar de aanleg van bruggen, tunnels, kruisingen en bovenleidingen. In 2005 wil DB Netz zo’n 24.000 km, ongeveer tweederde  van  het  netwerk, uitrusten met GSM-R. Op de lijn Keulen-Rhein/ Mainz is de scheiding van de verschillende treinen al tot stand gebracht. De linkeroever  van  de  Rijn  is voortaan bestemd voor reizigersverkeer, op de rechteroever rijden uitsluitend goederentreinen.

Volgens een woordvoerster van DB Netz is het echter de Duitse Bondsregering die beslist over de uitvoering van Netz 21, aangezien Berlijn de financiële middelen beschikbaar stelt. De regering Schröder heeft echter al laten weten dat er vanwege de economische situatie de komende jaren minder geld naar de Duitse spoorwegen gaat.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!