Nieuws

NLR richt zich op de onderzoeksvraag

Mark Plekker | donderdag 27 januari 2005
Robotica & AI, Vervoer & Logistiek, Arbeidsmarkt & Onderwijs

2005 Is een belangrijk jaar voor het Nationaal Luchten Ruimtevaartlaboratorium. De commissie Wijffels vindt het NLR te groot voor Nederland. En vanaf 2006 moet niet het aanbod maar de vraag naar onderzoek centraal staan. NLR stelde rond de jaarwisseling een nieuw strategieplan vast.

Amsterdam – Vraagarticulatie heet het. Daar is de top van het NLR in het kader van de nieuwe financieringsvorm op dit moment volop mee bezig. In gewoon Nederlands betekent het dat dit grote technologische instituut op de verschillende Haagse departement verkent aan welk type onderzoek behoefte is. ‘Ergens dit voorjaar zal de overheid aangeven voor welke onderzoeksprogramma’s geld wordt vrijgemaakt’, zegt algemeen secretaris mr. E. Folkers. Hij vertelt dat het NLR in 2004 een reorganisatie heeft afgerond waarbij het instituut is teruggegaan van 850 arbeidsplaatsen naar 700. ‘Daar moeten we het mee doen de komende jaren. Als blijkt dat de vraaggestuurde wijze van financieren vanaf 2006 minder geld oplevert, moeten we natuurlijk maatregelen nemen. Zo werkt dat nu eenmaal, maar we hebben de organisatie op orde, menen we.’

75 Procent van de betaalde opdrachten die het NLR uitvoert, goed voor zo’n 55 miljoen euro per jaar, wordt direct of indirect met overheidsgeld betaald.

Het laboratorium is ingedikt van zeven hoofdafdelingen naar drie divisies: Aerospace systemen Applicaties, Luchtverkeer en de divisie Luchten ruimtevaartuigen. Dr. Bastiaan Oskam is divisiemanager Lucht en ruimtevaartuigen en meent dat het nieuwe NLR in het juist vastgestelde strategieplan een aantal duidelijke keuzes heeft gemaakt. ‘Het ontwerpen van windtunnels en hun instrumentatie doen we niet meer. Het beproeven van prototypes bouwen we af. En ook het ontwerpen van vliegtuigbesturingssystemen, daar stoppen we mee.’

Dat het NLR een plek in het Nederlandse onderzoekslandschap verdient, staat volgens Folkers en Oskam buiten kijf.

‘Defensie wil bij de aanschaf van de JSF een zogenaamde smart buyer zijn. Een klant die meedenkt en beoordeelt. Zonder een NLR kan het ministerie deze wens niet invullen. Wij hebben de kennis waarmee defensie smart buyer kan zijn.’

De commissie Wijffels oordeelde vorig jaar onder meer dat het NLR te groot zou zijn voor Nederland. Internationale samenwerking zou hier de oplossing voor zijn. Oskam: ‘In ons nieuwe strategieplan slaan we deze weg verder in. Vergeet niet dat meer dan 50 procent van ons onderzoek internationaal plaatsvindt. We hebben met het Duitsers DLR de windtunnelactiviteiten, en we geven in het strategisch plan aan dat we op het gebied van air traffic management integratie met de Duitsers nastreven. Om internationale inbedding verder te ontwikkelen kijken we of we met de Fransen op het gebied van materialen en constructies nauwer kunnen samenwerken.’

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW