Nog nooit zo veel mensen werkzaam in een technisch beroep, nog nooit zoveel vacatures | Technisch Weekblad
Nieuws

Nog nooit zo veel mensen werkzaam in een technisch beroep, nog nooit zoveel vacatures

| zaterdag 28 mei 2022
Arbeidsmarkt & Onderwijs

Het aantal mensen dat een technisch beroep uitoefent neemt toe, maar dit geldt ook voor het aantal vacatures in de techniek. De vraag naar technisch geschoold personeel steeg het afgelopen jaar met 71%.

 

Eind 2021 hadden 1.762.000 Nederlanders een technisch beroep, een toename van 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal technici groeit daarmee harder dan de arbeidsmarkt als geheel. Het totaal van de werkende beroepsbevolking steeg het afgelopen jaar met 3%.

Van de 100.000 extra mensen met een technisch beroep is het overgrote deel echter IT’er – zij worden ook tot het technisch personeel gerekend. Hun aantal nam toe van 288.000 in 2013, 421.000 in 2020 naar 499.000 in 2021. Dat blijkt uit de jaarlijkse arbeidsmarktupdate van de Monitor Techniekpact die eind mei is gepubliceerd

Het aantal vrouwen met een technisch beroep is steeg in 2021 tot 275.000. Dit is een stijging van 55% ten opzichte van 2013. Het aantal mannen is in deze zelfde periode met 15% gestegen tot 1.487.000. Daardoor nam het aandeel van vrouwen onder alle mensen met een technisch beroep toe van 12% in 2013 tot 15,6% in 2021.

Vacatures

De stijging in het aantal technici neemt niet weg dat de vraag naar technisch personeel nog veel harder is gestegen. Door de coronacrisis daalde het aantal openstaande vacatures in 2020 nog, eind 2021 zijn er liefst 104.500 openstaande technische vacatures. Dit is 71% meer dan eind 2020.

Het verschil is nog groter wanneer vergeleken wordt met begin 2016. Toen waren er ongeveer 41.500 openstaande vacatures voor technische beroepen. Naast de vacatures voor technische beroepen zijn er ook nog 23.700 vacatures in de IT.

De grootste vraag is er naar medewerkers op Beroepsniveau 2, technisch werk waarvoor er lager of middelbaar onderwijsniveau vereist is. Hiervoor bestaan 72.400 vacatures. Op de drie andere niveaus, van eenvoudige routinematige taken tot taken waarvoor een hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau vereist is, bestaan rond de 10.000 tot bijna 12.000 vacatures.

Als gevolg van de grote vraag naar personeel is de werkloosheid onder mensen met een technische achtergrond is in 2021 lager (3,2%) dan het landelijke gemiddelde (4,2% ). Van de technisch opgeleiden zijn mbo’ers het minst vaak werkloos, 2,9%.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!