NRG start onderzoek naar gesmolten zout | Technisch Weekblad
Nieuws

NRG start onderzoek naar gesmolten zout

Dorine Schenk | maandag 30 december 2019
Onderzoek & R&D

Het Nederlandse nucleaire onderzoeksbedrijf NRG (tevens isotopenproducent) is een nieuw onderzoek gestart dat bijdraagt aan de veiligheidsanalyse van gesmolten zout reactoren. Deze kernreactoren hebben als voordeel dat ze nauwelijks langlevend radioactief afval opleveren.

NRG onderzoekt hoe het zout zich gedraagt in een stralingsveld. Hiervoor wordt specifiek gekeken naar het gedrag wanneer het zout is afgekoeld tot onder de 150°C, omdat er dan gasvorming kan optreden. Dat gas kan, wanneer het radioactief is, schade veroorzaken in de constructiematerialen van de reactor.

Het onderzoeksproject, genaamd SAGA, vindt niet plaats in de reactorkern, maar in een bassin ernaast waar brandstofstaven staan af te koelen. De straling die daarbij vrijkomt is zeer geschikt voor dit onderzoek.

NRG werkt voor dit onderzoek samen met onderzoekscentrum Řež in Tsjechië en de Vrije Universiteit van Berlijn.