Op weg naar een groene auto en een duurzaam bankstel | Technisch Weekblad
Nieuws

Op weg naar een groene auto en een duurzaam bankstel

De regering wil dat in 2030 een derde van het grondstoffengebruik van biologische oorsprong is. Voorlopig zijn echter nog niet meer dan kleine aanzetjes tot een biobased economy gemaakt.

Er zijn al enkele producten van bioplastics op de markt. Daaronder composteerbare zakjes, bakjes, bekertjes en clipjes van zetmeel. En ook verpakkingsmateriaal van polymelkzuur voor cosmetica en voor biologische groenten en fruit, evenals bestek van deze aan planten onttrokken stof.

Maar er kleven nog nadelen aan de huidige bioplastics. Zo maken folies op basis van natuurlijke grondstoffen nogal wat lawaai als je ze in handen neemt. Onderzoekers van Wageningen Universiteit werken daarom aan folies die niet meer kraken en ook minder snel scheuren.
Bioplastic bekertjes zijn alleen nog geschikt voor vloeistoffen tot kamertemperatuur. Gevuld met hete koffie zakken ze meteen in elkaar.

Wageningse researchers proberen biologische materialen te ontwikkelen die tot 230 graden Celsius stabiel blijven. Combinaties van links- en rechtsdraaiende melkzuren bieden daarvoor de beste opties.

Nederland moet uitgroeien tot een biobased economy, aldus de regering. Dit is een economie waarin bedrijven non-food toepassingen vervaardigen uit groene grondstoffen. Daardoor kan de koolstofdioxide-emissie en het gebruik van fossiele grondstoffen omlaag. De overheid wil dat in 2030 eenderde van het grondstoffengebruik van biologische oorsprong is.

Maar insiders plaatsen hier kanttekeningen bij. Het leidt in de eerste plaats tot concurrentie met de voedselproductie. Bovendien, als het merendeel van deze stoffen van elders komt, leidt dat tot een enorm gesleep met grondstoffen. En zo’n biobased economy zal in belangrijke mate gebaseerd zijn op grootschalig gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen.

Tenslotte is er nog een enorm tekort aan kennis en technologie. Tot nu toe zijn slechts hele kleine aanzetjes voor de biobased economy gemaakt; de groene auto en het groene bankstel zijn nog heel ver weg. Bovengenoemde regeringsdoelstelling kan worden gehaald als met name de technologie zich voldoende snel ontwikkelt, zegt de Wageningse onderzoeker Hans van Meijl. Met andere woorden: als er voldoende geld wordt gestoken in R&D.

Tekenend is echter de situatie rond transgeen materiaal. Onderzoekster Ingrid van der Meer van het Wageningse Plant Research International meent dat planten de chemicaliën voor de petrochemie kunnen leveren, zoals organische en aminozuren en C3/C6-suikers. Ze heeft enkele genen van de schimmel die ithaconzuur (gebruikt voor coatings en oplosmiddelen) produceert, in het lab in aardappelplanten gezet. Dat brengt de productie van dat zuur op een veel hoger plan. Daarmee zou het Nederlandse areaal voor zetmeelaardappelen in de wereldvraag van ithaconzuur kunnen voorzien. Het betreft hier echter transgeen materiaal, dat helaas in Nederland nog niet mag worden verbouwd.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!