Opwekken, laden en opslaan van energie kan door Venema in één systeem | Technisch Weekblad
Nieuws

Opwekken, laden en opslaan van energie kan door Venema in één systeem

| dinsdag 13 juli 2021
Energie

Door in het gehele traject van opwekking van zonne-energie, de opslag daarvan in batterijen tot het laden (en ontladen) van auto’s enkel gelijkstroom (DC) te gebruiken, kan Venema E-Mobility Charge Systems meer efficiënt energie leveren. Dit zogeheten CASIO-systeem wordt voor het eerst toegepast op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.

Het begon met de vraag of Venema Technisch Bedrijf uit Arnhem een laadpaal kon ontwikkelen die rechtstreeks aan de bovenleiding van het trolleynetwerk, een DC-netwerk, in Arnhem wordt verbonden. Daarop volgden een solo- en duolader die ook enkel via DC werken.

Nu staat CASIO in de steigers. Chargepoint And Storage In One is een compleet systeem waarmee Venema E-Mobility Charge Systems, de nieuwe tak binnen het bedrijf, een laadstation aanbiedt die zelf lokaal zonne-energie kan opwekken, deze kan opslaan in accu’s en bij de juiste auto’s zelfs bidirectioneel kan laden.

Dit systeem heeft de toekomst volgens Melvin Venema (links op de foto) en Henri Overbeek, die de kar trekken als het gaat om e-mobility bij Venema. Het is handig voor wijken waarin bewoners niet ieder hun eigen auto aan huis kunnen laden. Het is ook een optie voor meer mogelijkheden tot snel laden.

‘De behoefte om snel laden neemt toe. Maar we merken nu al dat als bijvoorbeeld in Amsterdam de snellaadinfrastructuur met 20% groeit, het netwerk aan zijn limiet zit’, zegt Overbeek. ‘Als je daar een grote batterij tussen plaatst, kun je met een normale netaansluiting snelladen.’

Een eerste proef draait nu op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem, een project in samenwerking met Connectr, dat de energietransitie in Gelderland stimuleert. ‘Er komen daar twee van deze systemen te staan, waarmee studenten kunnen kennis maken en universiteiten de mogelijkheden krijgen om theoretische modellen te toetsen in de praktijk.’

CASIO heeft bij IPKW nu een capaciteit van 11kWh en een vermogen van 10kW, dat moet een opslag van 150 tot 200 kWh worden in combinatie met fast chargers, zegt Overbeek aan. ‘Waar we naartoe willen is inspelen op wat de transportsector nodig heeft: snellader met storage systeem. We gaan met diverse transporteurs een samenwerking aan zodat met een groot batterij- en snellaadsysteem een e-truck kan laden zonder dat ze daarvoor een zware netaansluiting nodig hebben.’

Opvallend is dat het hele CASIO-systeem met gelijkstroom werkt. Dat volgde logisch uit de eerste opdracht, de laadpaal aan het trolleynetwerk, het blijkt ook gunstiger. ‘Een batterij is DC, de zonnepanelen zijn DC’, zegt Venema. ‘Met DC-DC-techniek behalen we een veel grotere efficiëntie. Daarmee kunnen we ook de batterij beter belasten dan wanneer we de elektriciteit omzetten. En de investeringskosten zijn lager.’

Nog maar zo’n 10% van de gebruikte laders zijn DC-laders, zegt Overbeek, een gebied waar Venema E-Mobility Charge Systems juist in gespecialiseerd is. Overbeek ziet dan ook een voortrekkersrol voor het bedrijf weggelegd. ‘We zijn heel erg goed in de beginfase, in het ontwikkelen van iets tot de nul-serie. We proberen samenwerkingen te realiseren met partijen die de assemblage op zich nemen. Als we de voorsprong willen behouden, mogen we nu niet verslappen.’

Daarom ook sorteert het bedrijf nu ook al voor op bidirectioneel laden, V2G of Vehicle to grid. Enkele auto’s hebben die mogelijkheid al, de Mitsubishi Outlander en de elektrische modellen van Nissan bijvoorbeeld. ‘Het europese protocol Combined Charging System (CCS) gaat dit ook ondersteunen. Het is nu wachten op de autofabrikanten’, zegt Venema.

Ook daarin is DC gunstiger, stelt Overbeek. ‘Bij bidirectioneel laden met AC heb je een andere boordlader nodig. DC houdt de complexiteit van de techniek van bidirectioneel laden zoveel mogelijk buiten de auto. Bijvoorbeeld grote automerken als Volkswagen en BMW kiezen in dit geval al voor DC bi-directioneel laden.’