Ørsted bouwt groene waterstoffabriek voor industrie | Technisch Weekblad
Nieuws
Binnen het project neemt Ørsted de bouw van het offshore windpark en de electrolyser voor haar rekening.

Ørsted bouwt groene waterstoffabriek voor industrie

redactie | woensdag 31 maart 2021

Ørsted is van plan een duurzame waterstoffabriek - een elektrolyser - van 1 GW te bouwen op het terrein van North Sea Port. Door deze electrolyser te koppelen aan een groot windmolenpark (2GW) in het Nederlandse deel van de Noordzee, wordt grootschalige levering van duurzame elektriciteit mogelijk die nodig is voor de productie van groene waterstof. Vanaf 2030 kunnen grote industriële bedrijven in het havengebied hiermee hun productieprocessen verduurzamen.

De plannen van Ørsted voor een duurzame waterstoffabriek op Gigawatt-schaal maken deel uit van het programma ‘SeaH2Land’ dat het energiebedrijf op 31 maart presenteerde. Met 580.000 ton per jaar is het havengebied van North Sea Port een van de grootste waterstofproducenten en -afnemers ter wereld. De vraag naar waterstof in het havengebied kan toenemen tot 1.000.000 ton in 2050, het equivalent van ongeveer 10GW aan elektrolysecapaciteit.

De grote industriële bedrijven uit North Sea Port - ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux en Zeeland Refinery - ondersteunen de SeaH2Land-visie en de ontwikkeling van de noodzakelijke regionale infrastructuur. Om zo met duurzame waterstof de productie van staal, ammoniak, ethyleen en brandstoffen te verduurzamen. Daarmee helpen deze bedrijven in Nederland, België en Vlaanderen de CO2-uitstoot te verminderen tegen 2030 en daarna, en wordt er een grote bijdrage geleverd aan de Europese Green Deal.

Regionaal pijpleidingnetwerk

De industriële bedrijven (verenigd in Smart Delta Resources) werken met de netbeheerders samen aan de ontwikkeling van een regionaal, open-access pijpleidingnetwerk van ongeveer 45 kilometer, van Vlissingen in Nederland tot Gent in België.

De waterstoffabriek wordt volgens dit plan gekoppeld aan dit regionale waterstofnetwerk. Daarmee worden de grootschalige consumptie en productie van waterstof aan elkaar gekoppeld. Yara (in consortium met Ørsted) en Zeeland Refinery hebben al aangekondigd duurzame waterstof te gaan produceren op hun fabriekslocaties. Dow exporteert sinds 2018 waterstof naar Yara via de eerste gaspijpleiding die werd omgebouwd voor waterstof. Het netwerk wordt op korte termijn uitgebreid naar ArcelorMittal en verder naar het noorden, onder de Westerschelde door, naar Zeeland Refinery. 

Opschaling na eerste fase

De eerste fase van SeaH2Land - 500 MW aan elektrolysecapaciteit - kan worden ontwikkeld zodra de regelgeving gereed is en als het beoogde regionale waterstofnetwerk klaar is. De tweede fase - de opschaling naar 1 GW - is afhankelijk van de aansluiting op de nationale waterstofinfrastructuur.

Het cluster wil ook het 380kV hoogspanningsnetwerk uitbreiden voor de elektrificatiebehoefte van de industrie ten zuiden van de Westerschelde. Dit maakt elektrolyse op GW-schaal en aanlanding van windenergie op zee aan beide kanten van de Westerschelde mogelijk. De regio wordt daarmee nog meer een volwaardige energiehub.

Zodra de definitieve investeringsbeslissingen zijn genomen, ontwikkelt Ørsted het windpark op zee en de elektrolyser. North Sea Port en Smart Delta Resources nemen de leiding over de ontwikkeling van de regionale infrastructuur. Zij werken nauw samen met de netbeheerders, met ondersteuning van de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen.