OTA slaat jaarlijks honderdduizend containers over | Technisch Weekblad
Nieuws

OTA slaat jaarlijks honderdduizend containers over

Alphen a/d Rijn krijgt in 2007 langs de Gouwe een nieuwe binnenvaarthaven met overslagterminal.

Op de Overslagterminal Alphen a/d Rijn (OTA) zullen na 2007 naar verwachting jaarlijks zestig tot honderdduizend containers worden overgeslagen. Dat scheelt honderdduizend vrachtwagenbewegingen tussen de haven van Rotterdam en de Alphense regio. De brouwerij van Heineken in Zoeterwoude zal de grootste gebruiker van de terminal worden.

Aanleg van de OTA past in het beleid van de overheid om vrachttransport van de weg naar het water over te brengen. Op de Gouwe/ Oude Rijn was de laatste jaren juist een daling van vervoer merkbaar. Eén van de oorzaken is dat kerosi netransport van de Rotterdamse haven naar Schiphol, eerst per tanker over onder andere de Gouwe, nu per pijpleiding wordt afgewikkeld.

Het contract voor aanleg van de haven is in maart dit jaar getekend door initiatiefnemer en beoogd exploitant Van Uden Group, de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen a/d Rijn, Prorail, Havenbedrijf Rotterdam en Heineken. Ze dragen allemaal financieel bij aan realisering van dit plan. De Van Uden Group exploiteert al een dergelijke haven in Moerdijk.

Aanleg van de haven en aanpassing van de omliggende wegeninfrastructuur kost naar schatting 35 miljoen euro. De provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Alphen financieren dit bedrag. De overslagterminal kost vijftien miljoen euro. Dat bedrag wordt op tafel gelegd door het bedrijfsleven.

Een overslagterminal is opgebouwd uit twee delen: een havenbassin en een haventerrein. Het bassin bestaat uit een zwaaikom, waarin schepen kunnen draaien, en een insteekhaven waar twee schepen tegelijk kunnen afmeren voor het laden en lossen van containers en wissellaadbakken. Op het terrein staan twee kranen voor overslag van containers en er is ruimte voor opslag van containers. Daarnaast lopen er wegen aan beide kanten van de insteekhaven waarover vrachtwagens containers aanen afvoeren.

De portaalkranen met elk een lengte van honderd meter zijn dwars over de insteekhaven heen geplaatst. Een ‘kat’ rolt over de bovenkant van de kraan. Deze haalt containers van de wal en hijst ze in de afgemeerde schepen, of hijst ze andersom uit de schepen en plaatst ze op de wal. De maximale stapelhoogte op de hal is drie containers (7,5 m). De kranen moeten containers daarover heen kunnen tillen (‘1 over 3’). Er is opslagruimte voor ongeveer een week aanof afvoer van containers; bij 100.000 containers zijn dat er ongeveer 2000. De haven met terminal, gesitueerd aan de zuidkant van Alphen tussen de spoorlijn Utrecht-Leiden en de N11 van Leiden naar Bodegraven, omvat een oppervlakte van zes hectare.

De eerste besprekingen over de haven dateren al van 1996. Momenteel loopt de mer-procedure (milieu-effectrapportage).

In de loop van dit jaar wordt het bestemmingsplan voor dit restgebied (thans nog natuurontwikkelingsgebied) tussen spoorlijn en N11 gewijzigd, waarna in 2005 het wegenstelsel ter plaatse wordt aangepast. In 2006 kan de aanleg van de haven en de inrichting van de terminal beginnen. Oplevering geschiedt dan in 2007.

De terminal is ontworpen door Bouwbureau Zevenhoven uit Waddinxveen, het in-huis architectenbureau van de Van Uden Group. Dit bureau heeft al meerdere havens voor havenexploitant Van Uden Group uitgevoerd.