Personeelstekort vereist productiviteitsverhoging technologische industrie | Technisch Weekblad
Nieuws

Personeelstekort vereist productiviteitsverhoging technologische industrie

De omzet van de technologische industrie is de afgelopen vijf jaar gemiddeld 5% per jaar gegroeid. De technologische industrie is daarmee belangrijk voor de Nederlandse economie en export. Vanwege personeelstekorten is een nog beter gebruik van digitale technologie noodzakelijk om de productiviteitsgroei hoog te houden. 

Drie zaken moeten daarom hoog op de agenda van elke producent staan: meer en beter opgeleide vakkrachten, intensiever samenwerken in de keten, en volop investeren in R&D. Dat schrijft ING Research in een in juni verschenen rapport over de uitdagingen en kansen voor de technologische industrie in Nederland richting 2030.

 “De technologische industrie heeft de afgelopen jaren een mooie groei laten zien”, zegt Gert Jan Braam, ING Sectorbanker Industrie. “Maar het groeiende personeelstekort vraagt om actie wil de sector het huidige groeitempo vasthouden. Technische vakmensen worden schaarser en ook IT’ers zijn steeds harder nodig om de digitale kansen volop te benutten. Vanwege deze arbeidsmarktkrapte is productiviteitsgroei de belangrijkste driver voor verdere groei en verbetering van de internationale concurrentiepositie.”

De technologische industrie is breed, volgens de definitie die ING Research hanteert. Hiertoe behoren producenten van basismetaal, metaalproducten, elektrotechnische en elektrische apparatuur, machines, transportmiddelen en bedrijven die actief zijn in reparatie en installatie van machines.

Het belang van deze bedrijven in de Nederlandse economie neemt toe. Hun aandeel in het bbp is gegroeid van 4,5% in 2017 tot 4,8% in 2021. De groei is een breuk met het verleden. In de twintig jaar ervoor nam het economisch aandeel een vol procentpunt af. Overigens groeit in de laatste jaren ook het economische aandeel van de overige industrie, zij het relatief minder snel.

De groei wordt mede veroorzaakt door de productiviteitsgroei. Deze lag in de afgelopen 25 jaar in de technologische industrie meer dan drie keer zo hoog als die van de gehele economie (3,5% vs. 1% per jaar). De omzet van de technologische industrie was in het afgelopen jaar meer dan 150 miljard euro, waarvan ruim 60% direct of indirect voor de export bestemd is.

Personeelstekort

Het personeelstekort zorgt wel voor donkere wolken aan de hemel. De arbeidsmarkt is sinds 2021 krapper dan ooit, en dat zal alleen maar toenemen. De verwachting is dat er in 2026 in de technologische industrie tussen de 15.000 tot 20.000 niet te vervullen vacatures voor technici zijn.

De productiviteit moet daarom omhoog. Wil de technologische industrie immers de groei van haar economische waarde (5% per jaar) vasthouden, dan moet met de huidige arbeidsproductiviteitsgroei van 3% per jaar de personeelsomvang in 2030 ten opzichte van 2020 zo’n 70.000 werknemers groter zijn. Bij een productiviteitsgroei van 5% per jaar zijn daarentegen helemaal geen extra medewerkers nodig.

Wel stellen de onderzoekers dat het potentieel voor aanzienlijke productiviteitswinsten door digitale transformatie op middellange termijn nu groter is dan in de afgelopen 15 jaar. Digitale toepassingen als kunstmatige intelligentie zijn nog relatief jong en in ontwikkeling. Deze vereisen bovendien dat werkwijzen worden aangepast – dat vereist een lange adem.

De voordelen van verregaande digitalisering zijn bovendien groot. Door machines en apparaten digitaal aan elkaar te koppelen kan uiteindelijk een volledig geautomatiseerde fabriek ontstaan die 24/7 kan draaien zonder tussenkomst van machineoperators. Dit vindt tot nu toe nog in te beperkte mate plaats, maar kan productiviteits- en kwaliteitsverhogend, en ook arbeidsbesparend werken.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!