Proeffabriek voor waterstofproductie op de Noordzee | Technisch Weekblad
Nieuws

Proeffabriek voor waterstofproductie op de Noordzee

Op de Noordzee wordt volgend jaar een proefopstelling gebouwd om groene waterstof te produceren. De opstelling wordt in 2020 geplaatst op een functionerend olie- en gasplatform van Neptune Energy op 13 km uit de kust van Den Haag. Het krijgt een capaciteit van 1 MW en wordt de eerste waterstoffabriek op zee.

Met deze pilot, die uitgevoerd wordt door TNO in samenwerking met o.a. NexStep en Neptune Energy, zal onderzocht worden of het rendabel is om energie van zonne- en windenergie op zee in de vorm van waterstofmoleculen naar land te transporteren in plaats van als elektronen door een elektriciteitskabel. ‘Alles wat je op zee doet is duurder dan wanneer je dat op land doet,’ zegt René Peters, directeur gastechnologie van TNO. ‘Maar als we in de toekomst windmolenparken heel ver op zee gaan bouwen dan worden transport en de aanlegkosten van stroom zo duur dat waterstof misschien goedkoper is. Met name als dit door bestaande gasleidingen kan.’ Hij denkt bijvoorbeeld aan het toekomstige windmolenpark IJmuiden Ver dat 90 kilometer uit de kust komt te liggen of toekomstige nieuwe parken boven de Wadden.

Een van de vragen die de test moet beantwoorden is hoe een elektrolyser voor waterstofproductie functioneert op een platform op zee. Met de pilot zal uitgezocht worden of de efficiëntie en het onderhoud overeenkomen met die van een elektrolyser op land. ‘We gaan bijvoorbeeld kijken of monitoring en aansturing  op afstand mogelijk is, en hoe vaak er onderhoudspersoneel naar het platform moet ’ Er zal getest worden hoe de techniek omgaat met de belasting door zout en storm op zee. Ook zal er een ontziltingsinstallatie neergezet worden zodat het zeewater van zout ontdaan wordt voor het de elektrolyser in gaat. ‘Die techniek is niet nieuw, maar we zijn de eerste die het in combinatie met een elektrolyser gaan testen.’

Een andere uitdaging is het stroomprofiel van windmolens. De elektriciteit die daarmee opgewekt wordt varieert afhankelijk van de wind. ‘We gaan testen wat dat met de efficiëntie van de elektrolyser doet,’ vertelt Peters. Er staat geen windmolen in de buurt van de pilot. Daarom zal groene stroom van het land kunstmatig aangepast worden, zodat het profiel overeenkomt met dat van bestaande windmolenparken. Het olie- en gasplatform waar de proeffabriek komt, draait op al groene stroom, waardoor het geschikt is voor deze pilot.

De waterstof die in de pilot geproduceerd wordt, zal bij het gas van het platform gemengd worden. Toekomstige waterstoffabrieken op zee zouden gebruik kunnen maken van bestaande pijpleidingen van olie- en gasplatformen die niet meer gebruikt worden. ‘Het lijkt erop dat die pijpleidingen zonder aanpassingen voor waterstof gebruikt kunnen worden,’ vertelt Peters.  

Maar de belangrijkste vraag die de pilot moet beantwoorden is: wat kost het om een elektrolyser op zee te installeren, te laten functioneren en te onderhouden? En vanaf welke afstand wordt het economisch interessant om de elektriciteit van wind- of zonneparken op zee om te zetten in waterstof? De pilot gaat in totaal 2 jaar draaien.