Nieuws

Rekeningrijden met acht miljoen auto’s

Het kabinet wil binnen vier jaar het rekeningrijden invoeren. Verkeersdeskundigen geven hun visie op de haalbaarheid van het project.

In vier jaar rekeningrijden landelijk invoeren, zoals het nieuwe kabinet wil, kan dat? ‘Ja, technisch gezien kan het’, stelt Bart Vuijk van Siemens Nederland. Martin de Vries, business development manager van Peek Traffic in Amersfoort, is voorzichtiger. Hij noemt het ‘een grote uitdaging, maar we kunnen er uiteraard wel een begin mee maken’.

Landelijke invoering van rekeningrijden is een zeer omvangrijk project. Bij acht miljoen auto’s moet een on board unit (obu) worden ingebouwd, er moet een centraal systeem komen dat alle kilometerregistraties verwerkt en rekeningen verstuurt, en de wettelijke handhaving moet worden geregeld. Dit vereist installatie van camera’s op portalen, voor de kentekenherkenning. Siemens Nederland heeft vorig jaar augustus bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat een plan ingediend om ‘kilometerbeprijzing’, zoals Vuijk het noemt, binnen drie jaar landelijk in te voeren.

Techniek is echter niet de bepalende factor, dat is de politiek. De wet kilometerbeprijzing moet nog worden aangenomen, parallel daarmee de motorrijtuigenbelasting en bpm afgeschaft (zeer complex, want het moet budgetneutraal), en politici willen de kilometerprijs mogelijk differentiëren naar tijd, plaats en emissies. Om die redenen is De Vries van Peek Traffic voorzichtiger. ‘Het is met acht miljoen voertuigen een geweldig complex systeem dat nog nergens is gerealiseerd.’ Hij beveelt aan eerst rond de grote steden te beginnen met een eenvoudig systeem en dit langzamerhand landelijk uit te bouwen en meer differentiatie in te voeren. Wat er bij te snelle, grootschalige invoering kan gebeuren, heeft het TollCollect-project in Duitsland laten zien.

Peek Traffic was eind jaren negentig na een procedure van twee jaar geselecteerd om het project rekeningrijden in de Randstad uit te voeren. Dat werd echter in een laat stadium afgeblazen. Destijds was de identificatie en localisatie van voertuigen louter gebaseerd op kentekenherkenning door middel van camera’s. Nu kan dat elektronisch met behulp van gps en gprs.