Roadmap 5G is rond | Technisch Weekblad
Nieuws

Roadmap 5G is rond

  • Reactiesnelheid hoger
  • Standaard in 2020 af

De roadmap voor de vijfde generatie telecomnetwerken is rond, nu de aangesloten landen akkoord zijn met een voorstel daartoe van de International Telecommunication Union (ITU), dat in juni werd gepresenteerd. Dit betekent dat nu gewerkt kan worden aan de totstandkoming van één standaard, waarvoor in de afgelopen jaren al de nodige technologie ontwikkeld is. Een rapport van de Boston Consulting Group schatte onlangs dat bedrijven in de sector tot het jaar 2020 nog bijna € 4 biljoen kwijt zullen zijn aan de ontwikkeling van 5G-technologie.

Hoewel ook de capaciteit in termen van bits per seconde weer fors zal toenemen ten opzichte van 4G, ligt de nadruk bij 5G op het verminderen van latency, ofwel de reactietijd. Dat is van belang voor tijdkritische toepassingen, zoals de communicatie tussen verkeerssystemen en zelfrijdende auto’s, of tussen sensoren en actuatoren in industriële installaties.

Discussiepunten

De precieze minimumeisen zullen de komende jaren worden vastgesteld in samenspraak tussen industrie en standaardiseringsorganisaties. Er is bijvoorbeeld discussie of de reactietijd, dat wil zeggen de tijd tussen verzending en ontvangst van één datapakketje binnen het bereik van dezelfde zendmast onder de milliseconde moet belanden, zoals nu algemeen de verwachting is. In het overgrote deel van de gevallen is die eis te hoog. Dan ligt het voor de hand de eis te versoepelen en het realiseren van strengere apparatuur over te laten aan die paar toepassingen waar een milliseconde echt verschil maakt.

In de loop van 2016 zal het Noord-Groningse Loppersum het toneel worden van grootschalige veldtesten met 5G-technologie. Huawei, Ericsson en KPN zijn daar de initiatiefnemers van.