Nieuws

Rolweerstand autobanden kan tien procent omlaag

Een autoband is het ultieme compromis. Maar liefst vijftien, vaak tegenstrijdige, factoren moeten tegen elkaar worden afgewogen.

De grip van een autoband moet zowel vanwege het accelereren als het remmen hoog zijn, evenals veiligheid en levensduur, maar geluidsproductie en rolweerstand moeten zo laag mogelijk blijven. En dat alles bij een lage kostprijs. Een hoge grip betekent echter ook een hoge rolweerstand. Maar dat is weer onwenselijk vanuit milieu-oogpunt, omdat een hoge rolweerstand vermogen en dus extra brandstof kost. Een lange levensduur en een lage rolweerstand vragen om hard rubber in het loopvlak, maar dat geeft weer minder grip. Om aan al deze tegenstrijdige eisen enigszins tegemoet te komen, zijn in een band tot wel vijftien soorten rubber verwerkt.

Vanwege de noodzakelijke verlaging van de koolstofdioxide-emissie van auto’s (nieuwe EU-eisen) krijgt verlaging van de rolweerstand enige nadruk bij de ontwikkeling van nieuwe banden. ‘Die moet nog wel vijf tot tien procent minder kunnen’, zegt ir. Peter Snel, directeur R&D van Vredestein in Enschede. Op zijn afdeling werken 87 mensen, met in 2007 een budget van 7,2 miljoen euro, die elk jaar minimaal twee nieuwe bandenseries moeten opleveren.

De koolstofdioxide-emissie van auto’s moet over vijf jaar met een kwart zijn verminderd. Nu ligt die op gemiddeld 160 g/km voor alle personenauto’s, in 2012 moet dat 120 g/km zijn. Van automotoren zelf wordt een uitstootvermindering van 30 g/km verwacht, de andere 10 g/km moet komen van brandstoffen, banden en rijgedrag.

De rolweerstand is het afgelopen decennium al verlaagd door silica te gebruiken. Tot zo’n tien jaar geleden werd roet gebruikt als vulstof in de band, maar met silica als bindmiddel verbetert de rolweerstand zonder een veer te laten op zowel grip als slijtage, hoewel die drie in principe tegenstrijdig zijn. Omdat de silicatechniek nog in ontwikkeling is, kan de rolweerstand nog verder verbeteren. Ook het beperken van de massa van de band kan hier nog een rol spelen.

Maar banden die hoge gewichten dragen of met hoge snelheid ronddraaien, moeten zwaarder zijn dan banden voor kleine auto’s of auto’s die minder hard rijden. Op het oog kleine zaken spelen daarbij een rol. Zo zijn in de band nylondraden verwerkt die bij hoge snelheid voor vormbehoud zorgen, omdat ze bij hoge centrifugaalkrachten minder rekken dan rubber. Door dat vormbehoud verlagen ze bij hoge snelheid de rolweerstand, maar verhogen die weer bij lage snelheden; massa is dan dominanter dan vormbehoud.

Vermindering van de rolweerstand is daarnaast te bereiken met smallere banden. Maar ook dit stuit op grenzen. Naarmate motorvermogens toenemen, moeten er grotere krachten via de band op het wegdek worden overgebracht. Bij grote krachten slaan smalle banden sneller door dan brede banden, dus moet een breder loopvlak voor meer grip zorgen. Daarnaast is er ook nog een triviale reden: brede banden zijn in de mode.

R&D-directeur Snel benadrukt ten slotte dat er ook het nodige te bereiken valt als automobilisten hun banden op spanning houden. ‘Daar is vele malen meer mee te winnen dan met verlaging van de rolweerstand door constructieve of materiaalkundige ingrepen.’