Rondje Nederland op weg naar duurzame luchtvaart | Technisch Weekblad
Nieuws

Rondje Nederland op weg naar duurzame luchtvaart

Eind augustus landde en vertrok voor het eerst een elektrisch vliegtuig op en van Schiphol. De vlucht van de Pipistrel Velis Electro is onderdeel van een langlopend onderzoek naar een duurzame luchtvaart, een onderzoek waarin vele kleine stappen gezet worden. ‘Ons doel is over 4 jaar een bemande vlucht met vloeibare waterstof uitvoeren.’ 

Luchtvaart is nu nog verre van duurzaam. Koninklijke NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, heeft zich daarom als doel gesteld dat in 2030 de CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart is gereduceerd tot het niveau van 2005, en in 2050 een klimaatneutrale en duurzame manier van reizen mogelijk is.

Met het onderzoeksplatform Living Lab Electric Flight (LLEF) wil Koninklijke NLR met partners kennis en ervaringen uitwisselen. De Pipistrel, een tweezitter met een 25kWh accu, speelt daarin een belangrijke rol. Van het elektrische vliegtuig zal een digital twin gemaakt worden en ook wordt het gebruikt om ervaring op te doen met elektrisch vliegen, zoals in het Rondje Nederland dat het vliegtuig langs elf vliegvelden bracht, waaronder dus Schiphol.

‘Het Rondje Nederland betrof vooral heel praktische dingen; laders die wel of niet op een vliegveld aanwezig zijn bijvoorbeeld’, zegt Martin Nagelsmit, verantwoordelijk voor de afdeling Duurzaamheid en Milieu bij Koninklijke NLR. ‘We zijn met een auto met lader achter het vliegtuig aan gereden. Als je alleen met het vliegtuig gaat, heb je maar een paar opties waar je naartoe kan.’

‘Het bereik is veel minder, daar moet je ook meer rekening mee houden. Dit komt ook door de veiligheidsmarge waarbij we 30 minuten extra zouden moeten kunnen vliegen. De vlucht van Rotterdam naar Schiphol was spannend, vanwege de tegenwind. Daarbij hebben we ervaring opgedaan met de planningssoftware. We hebben continu de lading van de batterij vergeleken met de data in de software en dan presteert het vliegtuig iets beter dan in de software.’

Nagelsmit en zijn team verzamelde nog meer data, tot de hartslag van de piloot aan toe, om die gegevens te voeren aan de nog te bouwen digital twin. ‘De bedoeling is wel om de prestaties te vergelijken met het model dat we hebben. Het wordt steeds belangrijker om te plannen en te kunnen voorspellen, juist vanwege de beperkte range.’

Een ander deel van het living lab is dan ook het vliegtuig beter te maken, lichter en aerodynamischer. ‘Met vliegtuigen voor 9 à 10 personen die 500 tot 1000 km vliegen, kan het een nieuwe vorm van mobiliteit opleveren. Zo kan je van Twente naar Berlijn vliegen. Dat is snel rendabel, omdat elektriciteit goedkoper is dan kerosine en er minder onderhoud nodig is.’

Het Living Lab is opgericht om kennis vanuit bedrijven en kennisinstellingen te verzamelen. Voor studenten heeft de Koninklijke NLR een challenge uitgeschreven. Drie teams met studenten kijken naar mogelijkheden voor de accu, onderhoud van de motor en brandveiligheid. Een volgende stap is daar mkb-bedrijven bij te betrekken, bijvoorbeeld fabrikanten van elektrische motoren.

‘We werken verder toe naar een met vloeibare waterstof aangedreven Pipistrel. De virtuele methodes worden steeds beter, daar simuleren we steeds meer missies mee. Dat voeden we ook met onderzoek dat we nu doen naar een composiet waterstoftank. Hoeveel meer passagiers kunnen we meenemen? Wat doet het met het bereik? We kijken naar propeller-ontwerp, bij een elektrisch vliegtuig is meer vrijheid in het ontwerp, omdat je niet vastzit aan een verbrandingsmotor.’

‘Het uiteindelijke doel is vliegen duurzaam maken. Elektrisch vliegen is niet dé oplossing voor duurzame luchtvaart, het is een van de opties naast waterstof als energiedrager en duurzame brandstoffen. We proberen in Nederland die kennis te ontwikkelen. Eind van dit jaar vliegen we met een drone met vloeibare waterstof. Zo werken we in stapjes toe naar een steeds groter vliegtuig. Daarin willen we ervaring opdoen, voordat het wordt opgepikt door de Nederlandse industrie.’