Nieuws

Shell zet in op Fischer-Tropsch

Henk Tolsma | dinsdag 6 maart 2007
Energie, Maritiem & Offshore

Shell en Nuon gaan samen bestuderen of het bij de kolenvergasser in Buggenum haalbaar is om het syngas van deze installatie om te zetten in schone diesel. De installatie van Nuon vergast momenteel steenkool gemengd met vijftien procent biomassa. Omzetting van het syngas in diesel zou moeten gebeuren in een door Shell ontwikkelde versie van het Fischer-Tropsch-proces.

Shell is op meerdere plaatsen in de wereld betrokken bij de omzetting van steenkool, biomassa en aardgas in schone dieselbrandstof met behulp van dit aangepaste FT-proces. Zowel in Australië als in China komen installaties die steenkool omzetten in vloeibare diesel (coal to liquids). In Duitsland levert Choren Industries, deels eigendom van Shell, eind dit jaar een fabriek op die biomassa omzet in schone diesel (biomass to liquids). En onlangs is in Maleisië de eerste spade in de grond gegaan voor een reusachtige fabriek die uit aardgas diesel maakt (gas to liquids).