Sloten van licht | Technisch Weekblad
Nieuws

Sloten van licht

Siemens IT Solutions and Services is er samen met Austrian Research Centers (ARC) en de Graz University of Technology (TU Graz) in geslaagd om een chip te maken voor commercieel gebruik die beveiligd is met kwantum cryptografie.

De huidige versleutelingsystemen van elektronische data zijn gebaseerd op wiskundige algoritmen. Al is het gelukkig niet altijd even gemakkelijk, maar in principe zijn deze systemen allemaal te kraken. Siemens IT Solutions and Services, ARC en TU Graz komen nu met een veel ingewikkelder versleutelingsysteem dat werkt met fotonen. Inmiddels hebben zij al een prototype van de chip ontwikkeld.

Kwantum cryptografie werkt met individuele lichtdeeltjes, fotonen, die door een optisch apparaat worden geproduceerd en gecodeerd. Bij het produceren van deze sleutels wordt gebruik gemaakt van de natuurwetten: de fotonen creëren volstrekt willekeurige sleutels.

Zodra het optische apparaat de fotonen naar het ontvangende apparaat heeft gestuurd via een glasvezelkabel, meet elke communicatiepartner bepaalde waarden van de fotonen. Via een communicatieprotocol over het internet vergelijken de apparaten deze gemeten waarden. Komen deze waarden overeen, dan treedt de kwantum-cryptografiechip in werking en genereert met deze waarden een sleutel die niet afgetapt kan worden. De data worden niet verstuurd voordat de encryptiecode voltooid is.

Elke afluisterpoging heeft als gevolg dat er fotonen veranderen of vernietigd worden. Dit wordt onmiddellijk waargenomen door de chip en deze zal onmiddellijk een nieuwe sleutel aanmaken. Dit blijft de chip doen totdat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat er niet wordt meegeluisterd.

De encryptiesleutels verlaten de chip zelf nooit: alle encryptie en decodering vindt plaats op de chip zelf, waarna de sleutels onmiddellijk gewist worden. In oktober presenteren de drie partijen in Wenen het glasvezelnetwerk waarover de kwantum-cryptografiechips veilig data moeten gaan verzenden. De kwantum-cryptografiechips zelf zullen over twee jaar pas gereed zijn voor massaproductie.

Siemens claimt dat met deze coderingstechniek het kraken van encryptiesleutels tot het verleden behoort. Datzelfde verleden heeft ons echter geleerd dat elke vorm van encryptie te kraken blijkt. Het is dan ook niet zozeer de vraag of deze nieuwe encryptiecode gekraakt wordt, maar wanneer deze gekraakt wordt.


Bron: Siemens IT Solutions and Services

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!