Patent op duurzame energie | Technisch Weekblad
Nieuws

Patent op duurzame energie

Cursor | maandag 27 september 2021
Energie, Milieu & Duurzaamheid

Willen we de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 bereiken, dan moeten we alles op alles zetten om duurzame energietechnologieën verder te ontwikkelen. Voor overheidsbeleid is daarbij van belang of een technologie vooral voortbouwt op eerdere technologie, of juist steunt op natuurwetenschappelijk onderzoek, betoogt promovendus Peter Persoon (TU/e).

Lees meer op de website van Cursor