Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag al kunt doen | Technisch Weekblad
Nieuws

Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag al kunt doen

Jan Spoelstra | vrijdag 19 maart 2021
Maritiem & Offshore, Energie

Een wereldprimeur voor de Vlaamse kust. Jan De Nul Group voerde er strandsuppleties uit met 90% CO2-uitstootreductie. Daar zorgde drop-in biobrandstof en een aanbesteding met focus op duurzaamheid voor.

In opdracht van de Vlaamse Overheid en agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), werd 500.000 m3 zand op het strand van Raversijde aangebracht. Een sleephopperzuiger draaide volledig op biobrandstof en de rookgassen van de machines op het strand werden gefilterd met filtersystemen.
‘Agentschap MDK gaf ons de kans om de industrie te tonen dat baggerwerken veel duurzamer uitgevoerd kunnen worden. En daar zijn we best fier op’, zegt Bart Praet, hoofd baggerwerken Benelux. ‘Als je alle technologische mogelijkheden die er vandaag zijn aanwendt, kom je al een heel eind op het transitiepad naar 2030. We hopen dat andere overheden hier een voorbeeld aan nemen en maximaal zullen inzetten op aanbestedingen met voldoende gunningsvoordeel voor duurzame oplossingen. Waarom zou je wachten tot morgen met wat er nu technologisch al mogelijk is?’
Voor de baggerwerken in Raversijde zette Jan De Nul de sleephopperzuiger ‘Pedro Álvares Cabral’ (14.000 m3) in. Voor de grondwerken op het strand mobiliseerde Jan De Nul bulldozers en graafmachines voorzien van uitlaatgasfiltersystemen. En het projectmanagementteam ter plaatse beschikte over de nieuwste generatie van tijdelijke kantoren, voorzien van goed isolerende materialen en een warmtepomp. Volgens Jan De Nul reduceert de CO2-uitstoot van het baggeren met 90% en de NOx-uitstoot en energieverbruik in de kantoren met 80%.

Biobrandstof

‘Het energievraagstuk is voor ons niet zo ingewikkeld als je zou denken’, zegt Michel Deruyck, hoofd Energiecel bij Jan De Nul. ‘Je kunt kiezen voor groene elektronen of groene moleculen.’ Groene elektronen in batterijen zijn voor de schepen waar Jan De Nul mee vaart voorlopig niet haalbaar, want accu’s zijn te zwaar en duur voor de vermogens die van baggerschepen worden gevergd.
‘Maar als het gaat om groene moleculen zien wij op korte termijn al goede mogelijkheden om waterbouwprojecten volledig duurzaam uit te voeren’, vervolgt Deruyck. ‘Je kunt groene moleculen aanmaken in chemische processen met groene waterstof als een van de bouwstenen, daar geloven wij echt in. Denk bijvoorbeeld aan methanol uit CO2 en waterstof, of langere koolwaterstoffen die via een Fischer-Tropsch proces zijn verkregen. Bio- of synthetische LNG zou kunnen, maar wij zijn heel sceptisch over de ongebruikte boil-off uit de bunkers en over het methaanslip uit de uitlaat. Onverbrand methaan is immers een zeer sterk broeikasgas.’
We spreken de heren Deruyck en Praet vier dagen nadat Shell het nieuws naar buiten bracht dat KLM recent een vliegtuig deels op synthetische kerosine van Amsterdam naar Madrid liet vliegen. ‘Maar synthetische brandstoffen bevinden zich nog in een heel vroeg stadium van de ontwikkeling, het is praktisch niet beschikbaar om te bunkeren. De processen moeten geoptimaliseerd en opgeschaald worden.’
Dan blijven biomoleculen over, en gezien de motoren in moderne sleephopperzuigers ligt drop-in biodiesel dan voor de hand. Jan De Nul valt bij het inzetten van biodiesel terug op de renewable energy directive 2 richtlijn van de EU. ‘De Europese Commissie heeft goed nagedacht over de oorsprong van de biodiesel die wij gebruiken. Maar, de herkomst van biobrandstof is wel een belangrijk thema om in de gaten te houden. Er is maar een beperkte hoeveelheid verantwoorde biomassa beschikbaar, dat maakt dat dit niet de ultieme oplossing is voor de gehele maritieme sector.’

Andere mindset

Omdat een relatief grote hopperzuiger de strandsuppleties uitvoerde, bespaart de baggeraar extra brandstof door minder vaak op en neer te hoeven varen. Maar dat was volgens Praet nog wel een uitdaging. ‘Net als aan de noordzijde van Texel liggen er hier veel zandbanken voor de kust. Daar moeten we tussendoor steken bij hoogwater voor we kunnen lossen.’
Volgens Deruyck en Praet is het in deze tijden cruciaal dat overheden de daad bij het woord voegen als het gaat om bijvoorbeeld de Europese Green Deal en intentieverklaringen op het gebied van duurzaamheid. De manier waarop de Vlaamse overheid de strandsuppleties aanbesteedde, maar ook de CO2-prestatieladder van Rijkswaterstaat, zijn daar goede voorbeelden van. Praet: ‘We zien het echter nog vaak mis gaan. Recent op Vlieland en Schouwen zijn suppleties gegund aan een partij die vaart met grotendeels conventionele brandstof, die het goedkoopste inschreef. Dat zijn gemiste kansen.’

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW