Stikstofinjectie gasveld Groningen omstreden | Technisch Weekblad
Nieuws
Zuidbroek

Stikstofinjectie gasveld Groningen omstreden

Ir Margriet Kuijper van de Overleggroep Groningen 2.0 pleitte in TW 6 van dit jaar voor stikstofinjectie als methode om door drukhandhaving het Groninger gasveld tot rust te brengen. Maar Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) noemde dit bij een technische briefing in de Tweede Kamer een experiment met de veiligheid.

Paul Trienekens, woordvoerder van SodM, licht desgevraagd toe: ‘Uniek aan het Groningen-veld is niet zozeer de omvang – hoewel Groningen zeer groot is, ook wereldwijd – maar wel de aardbevingen, de geïnduceerde seismiciteit, in combinatie met de ondergrond die we hier hebben. Als we dan ook de relatief hoge bevolkingsdichtheid ten opzichte van andere velden waar gas wordt gewonnen meenemen, blijkt dat het Groningenveld vrij uniek is.’

Dit unieke karakter maakt dat SodM experimenten met stikstofinjectie niet zomaar wil aangaan: ‘SodM benadrukt dat dit eerst zeer goed onderzocht moet worden’, stelt Trienekens, ‘maar zelfs dan moet je heel voorzichtig zijn voordat je een potentieel nieuw risico gaat introduceren waarvan je de effecten niet volledig kan overzien. Je moet niet experimenteren met veiligheid.’

Op 3 km diepte, waar het gasveld zit, is de druk veel hoger dan aan het aardoppervlak. Aanvankelijk was de druk in het gasveld 350 bar. De druk daalt met ongeveer 1 bar bij iedere 8 miljard m3 gas die wordt gewonnen. De gemiddelde druk in het veld is nu ongeveer 75 bar en zal bij uitvoering van het regeringsbeleid met nog eens 12 bar dalen. Deze drukverlaging heeft geleid tot het inklinken van de diepe ondergrond, ook wel compactie genoemd. Deze compactie veroorzaakte de aardbevingen en doet dat nu nog steeds.

Dit brengt Kuijper tot de reactie: ‘SodM lijkt te vergeten dat met de steeds verdere drukverlaging in dit unieke veld het grootste experiment met de veiligheid al jaren gaande is, nog jaren door zal gaan.’