Studentenoordeel techniekopleidingen | Technisch Weekblad
Nieuws

Studentenoordeel techniekopleidingen

Hoe is er beoordeeld?

De tabel (klik hier voor de tabel: Studentenoordeel techniekopleidingen) vat de resultaten samen van de Nationale Studenten Enquête 2004 t/m 2006 bij de belangrijkste technische opleidingen in hbo en wo. Bij deze enquête, die in opdracht van de overheid wordt gehouden door Choice (www.choi.nl), geven studenten per opleiding rapportcijfers voor dertig kwaliteitsaspecten.
Het resulterende rapportcijfer varieert bij de techniekopleidingen van 6,08 (bouwkunde InHolland) tot 7,46 (chemische technologie TU Eindhoven). Voor dit overzicht zijn rapportcijfers per opleiding omgezet in een 5-puntsschaal.
Voor dit artikel is een instellingsscore voor de techniekopleidingen berekend; deze is niet gelijk aan de in de Keuzegids gepubliceerde score van de hele universiteit of hogeschool. Alleen de bekendste technische studies zijn meegenomen. Jonge opleidingen, managementrichtingen, maar ook technische wiskunde, natuurkunde en informatica bleven buiten beschouwing. Bij de totalisering per instelling kregen enkele grote studierichtingen een dubbel gewicht.
De Keuzegids Hoger Onderwijs 2006-2007 verschijnt op 5 oktober. De volledige beschrijving en beoordeling van de technische opleidingen is opgenomen in de deelgids Techniek. Alleen chemische technologie wordt behandeld in een ander deel – Exact en Informatica.

www.keuzegids.org

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!