‘Stuwmeren stoten meer methaan uit’ | Technisch Weekblad
Nieuws
stuwmeren

‘Stuwmeren stoten meer methaan uit’

Onderzoekers van Washington State University in het Amerikaanse Vancouver schatten op basis van een onderzoek van 250 stuwmeren dat de circa een miljoen kunstmatige waterreservoirs in de wereld jaarlijks ongeveer een miljard ton aan broeikasgassen produceren.

Stuwmeren zijn, volgens het verslag in BioScience, zo verantwoor­delijk voor 1,3 % van alle antropogene emissies van broeikasgassen.

‘Stuwmeren stoten per oppervlakte-eenheid 25 % meer methaan uit dan tot nu toe werd aangenomen’, zegt hoofdonderzoeker Bridget Deemer. Methaan ontstaat op de bodem van stuwmeren waar weinig zuurstof is en bacteriën rottend organisch materiaal – vegetatie en algen – omzetten in methaan. Methaan wordt dan weer gedeeltelijk afgebroken tot CO2.

Hoe groter de instroom van organisch materiaal en voedingsstoffen, des te groter de biologische activiteit en des te groter de hoeveelheid emissies. Chemische processen worden gestimuleerd door de continue veranderingen in waterdruk. De methaan- en CO2-emissies kunnen worden beperkt door voor nieuwe dammen locaties te kiezen waar weinig fosfaat en stikstof het reservoir binnen zullen komen.

De elektriciteit, opgewekt met stuwdammen is minder groen dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is slecht nieuws omdat er momenteel wereldwijd plannen in uitvoering zijn om nog eens 3.700 stuwdammen te bouwen voor het opwekken van elektriciteit. De onderzoekers menen dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering van nu af aan de emissies van stuwmeren in hun modellen moet opnemen.

Ontvang de nieuwsbrief, binnenkort 2 keer per week

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW