Tauw ontwerpt nieuw gemaal voor The Fens | Technisch Weekblad
Nieuws

Tauw ontwerpt nieuw gemaal voor The Fens

Samen met het Britse ingenieursbureau Atkins ontwerpt Tauw het grootste gemaal van Groot-Brittannië.

Kings Lynn – In de buurt van de Engelse industrieplaats Kings Lynn, zo’n honderd kilometer ten noorden van Londen, staat het grootste gemaal van Engeland, het St. Germans Pumping Station. Dit moet het waterpeil in The Fens, een gebied van 70.000 hectare, op peil houden. Opmerkelijk is dat de Nederlander Cornelis Vermuyden al in 1652 een inpolderingsplan voor dit gebied heeft gemaakt dat in fasen werd uitgevoerd. Door de bodemdaling moet er steeds meer water worden verpompt, hetgeen sinds 1934 gebeurt met oude Crosley-dieselmotoren.

‘De afgelopen zeventig jaar heeft de techniek niet stilgestaan en inmiddels is het gemaal ook wel aan het eind van zijn latijn’, vertelt Jan van Raaij, projectleider en specialist pompgemalen bij Tauw. ‘Vandaar dat de opdrachtgever, de Middle Level Commissioner (MLC), besloot het gemaal te vernieuwen.’ MLC is een private onderneming die voor een aantal regionale waterschappen water verpompt.

MLC koos voor Tauw omdat het Deventer ingenieursbureau dertig jaar ervaring heeft met nieuwbouw en renovatie van grote poldergemalen, zoals recent de gemalen Rozema en Kerkwijk.

In een haalbaarheidsstudie drie jaar geleden heeft Tauw samen met Atkins gekeken naar capaciteitsuitbreiding van het bestaande gemaal. Ook onderzocht de Brits-Nederlandse ingenieurscombinatie zes locaties voor nieuwbouw. Uiteindelijk viel de keuze op de bouw van een nieuw complex volgens de laatste stand der techniek, op zeventig meter afstand van het huidige gemaal dat waarschijnlijk wordt gesloopt.

Het nieuwe gemaal krijgt een capaciteit van 100 m3 water per seconde, 30 m3/s meer dan in de huidige situatie. Dat vergt wel een investering van 30 - 35 miljoen euro, inclusief alle civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische apparatuur.

‘Het gemaal krijgt een opvoerhoogte van 4,5 meter en een pompcapaciteit van 1200 kW’, zegt Van Raaij.

‘Dat vermogen wordt geleverd door betonnen slakkenhuispompen. Deze hebben minder onderhoud nodig dan de gietijzeren of stalen slakkenhuispompen die nog veel in Engeland worden gebruikt. We hebben laten zien hoe we deze betonnen slakkenhuispompen hebben toegepast bij de renovatie van gemaal Rozema in Termunterzijl in Groningen.’ Momenteel zijn Tauw en Atkins bezig met de bestekfase, die deze zomer moet zijn afgerond. Hierbij kijkt Atkins vooral naar de civieltechnische onderdelen, terwijl Tauw zich richt op de werktuigbouwkundige installaties (pompen tandwielkasten en elektromotoren), keermiddelen

(krooshekreinigers, afsluiters en terugslappen) en de onderbouw.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!