Tauw ontwerpt verbreding en verdieping Twentekanaal | Technisch Weekblad
Nieuws

Tauw ontwerpt verbreding en verdieping Twentekanaal

Ingenieursbureau Tauw maakt het ontwerp voor verbreding en verdieping van het Twentekanaal tussen Goor en Delden. Aannemerscombinatie ACT voert de plannen uit.

Deventer Het Twentekanaal, de waterverbinding tussen Zutphen en Enschede, moet de komende anderhalf jaar worden verbreed en verdiept voor binnenvaartschepen uit de zogeheten Va-klasse. Deze schepen hebben een laadvermogen tot maximaal 2000 ton. De werkzaamheden concentreren zich op het tracé Goor-Delden, een afstand van zes kilometer. Hier moet het kanaal worden verbreed van 40 naar 51 meter, terwijl de vaargeul in het midden tot vier meter wordt verdiept. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Voor dit project heeft Rijkswaterstaat gekozen voor Design & Construct. Dat houdt in dat een combinatie van Tauw en ACT alle werkzaamheden uitvoert.

Het Deventer ingenieursbureau verzorgt het totale ontwerp, terwijl ACT (Aannemerscombinatie Twentekanaal) de uitvoering doet. ACT bestaat uit de bedrijven Van Heteren, Temmink, Van Halteren, Beens en Kraaijeveld.

‘Voor Tauw betekent deze opdracht een scala aan werkzaamheden’, aldus projectleider ing. Rick van Duren Watak. ‘We verzorgen onder andere het meetwerk en het milieukundig onderzoek. Naast het ontwerpen tekenwerk doen we ook de constructieberekeningen alsmede de waterbouwkundige, geotechnische en ecologische advisering.’

Eén van de belangrijkste onderdelen is de afvoer van 700.000 m3 grond. Volgens Van Duren Watak is het overgrote deel schoon genoeg voor aanleg van de A35 Wierden-Almelo. Maar een deel is waarschijnlijk vervuild met baggerslib en asbest. Een verwerkingsbedrijf moet deze grond reinigen. Tauw zal de grond onderzoeken en certificeren. Bij de sluis van Delden moet de bestaande steiger worden aangepast, zodat ook pleziervaartuigen van deze steiger en de voorhaven gebruik kunnen maken. De beroepsvaart krijgt een eigen kade aan de noordzijde.

Volgens Van Duren Wata moet Tauw in het ontwerp rekening houden met dieren en planten. Dat betekent dat er natuurvriendelijke oevers en ‘uittreedplaatsen’ komen voor reeën en andere grotere diersoorten, die hier uit het water kunnen komen.

Tauw zal waarschijnlijk met 20 à 25 medewerkers uit verschillende disciplines aan dit project werken. Eind oktober moet het ingenieursbureau zijn werkzaamheden hebben afgerond. ACT moet eind 2006 of begin 2007 klaar zijn met het project.

Ontvang de nieuwsbrief

Meld je nu aan!

Gratis proefabonnement TW

Bestel nu 2 gratis proefnummers TW